xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger og inspiration til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen

Sundhedsstyrelsen udgav i december 2020 en række anbefalinger og inspiration til at forebygge, håndtere og lære af udadreagerende adfærd og voldsomme episoder i ældreplejen. Anbefalingerne sætter fokus på, hvordan der kan skabes trivsel og tryghed for både borgere og medarbejdere.

Formålet med anbefalingerne er at sætte en fælles, faglig retning for arbejdet med at forebygge, håndtere og lære af udadreagerende adfærd i ældreplejen. Anbefalingerne bygger på virksomme metoder inden for ældreområdet, det socialfaglige område og på arbejdsmiljøområdet og tager afsæt i relevant lovgivning på områderne. Anbefalingerne, som blev offentliggjort i 2020, udgør det faglige fundament for udmøntningen af de øvrige initiativer i handlingsplanen.

Anbefalinger og inspiration til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udad­reagerende adfærd i ældreplejen

Anbefalinger og inspiration til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udad­reagerende adfærd i ældreplejen – kort udgave

Medarbejdere fra Plejehjemmet Grønnehaven i Helsingør Kommune fortæller om deres arbejde med at forebygge, håndtere og lære af udadreagerende adfærd og voldsomme episoder.


Birgitte Bækgaard Brasch fra Socialt Udviklingscenter SUS giver grundlæggende viden om udadreagerende adfærd samt inspiration til forskellige faglige metoder og redskaber 

 

Anbefalingerne er baseret på eksisterende viden og erfaringer med at forebygge, håndtere og lære af udadreagerende adfærd og voldsomme episoder.

Afdækning af eksisterende viden, metoder og praksis

Anbefalingerne blev udarbejdet på baggrund af en afdækning af eksisterende viden, metoder og praksiserfaringer i forhold til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen på både arbejdsmiljøområdet og demens- og ældreområdet. Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) gennemførte afdækningen for Sundhedsstyrelsen. Rapporten blev publiceret i 2020.

Afdækning af eksisterende viden, metoder og praksis ift. at forebygge, håndtere og lære af udadreagerende adfærd i ældreplejen i et arbejdsmiljøperspektiv

Sammenhæng med øvrige indsatser

Der gennemføres lige nu en række andre aktiviteter, som understøtter arbejdet med anbefalingerne i praksis.

Du kan læse mere her:

Implementering- og læringsforløb

Regionale netværk

Opdateret 21 MAR 2022