xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Organisering i teams

De kaldes både faste teams, selvstyrende teams og tværfaglige teams. Fælles for dem er, at de udfordrer de gængse måder at organisere plejen og omsorgen for borgerne på og giver borgere og medarbejdere større indflydelse. Få indblik i de hidtidige erfaringer med modellerne her.

Hvad enten det kaldes faste teams, selvstyrende teams eller tværfaglige, handler det om en måde at organisere hjælpen på, hvor borgeren vil opleve en mindre, fast skare af hjælpere, og hvor der er endnu mere fokus på tage udgangspunkt i borgerens individuelle behov og ønsker. Samtidig har plejepersonalet ansvaret for selv at organisere plejen. Inspirationen kommer blandt andet fra den hollandske Buurtzorg-model og fra Sverige.

Under dette tema kan du dykke ned i, hvordan arbejdet med afprøve og implementere faste teams i en dansk kontekst fungerer. Hvad er styrker og svagheder ved modellen? Og hvad betyder den for borgeres oplevelser af at modtage en pleje, der er styret efter deres behov og ønsker?
 

Opdateret 30 JAN 2024