xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Styrk hjemligheden

Vi har udviklet to redskaber til hjemmeplejen sammen med medarbejdere fra praksis. Redskaberne skal styrke borgernes oplevelse af hjemlighed, selvbestemmelse og værdighed i eget hjem, når hjemmet også er arbejdsplads for plejepersonalet.

Diamanter

Hos én borger skal I som medarbejdere iføre jer blå overtræksfutter i hendes hjem, mens en anden borger afskyr overtræksfutter. Det er forskelligt fra borger til borger, hvad der skal til, for at man føler sig hjemme og oplever, at plejepersonalet færdes i hjemmet på ens præmisser. Er I klar over jeres borgeres ønsker til jeres færden i deres hjem? Det kan I blive nu.

Det kan fremme trivsel og værdighed hos de borgere, der modtager hjemmepleje, når I arbejder målrettet med at styrke deres oplevelse af hjemlighed i hverdagen. Borgeren føler sig set og hørt og får en oplevelse af, at det er okay at udtrykke ønsker og behov. Det giver medarbejderen en styrket forståelse for og relation til borgeren, som gør det nemmere at understøtte vedkommendes trivsel og værdighed.

Redskaberne: Diamanterne og listen

De to nye redskaber, der skal styrke hjemligheden, hedder henholdsvis ”Mit hjem-listen” og ”Diamanten”:

  • ”Mit hjem-listen” inviterer til dialog med borgeren, når I som medarbejdere kommer ind i hans/hendes hjem. Det kan fx være at borgeren ønsker, at I hilser, når I kommer ind, eller sætter pris på snak. I udfylder listen sammen med borgeren.

  • ”Diamanten” er en foldbar papirskabelon, som borger og medarbejder udfylder og sammen placerer de steder i hjemmet, som har særlig betydning for borgeren. Diamanterne er synlige påmindelser til medarbejderne om steder, ting, aktiviteter i hjemmet, som er vigtige for borgeren.

Hent redskaberne


Skabt i samarbejde med praksis

Medarbejdere fra hjemmeplejeenheder fra forskellige dele af landet har været med i tilblivelsen lige fra de første idéer til redskaber til test og tilpasningen, hvor hjemmeplejeenheder i fem kommuner har bidraget. Se videoen herunder, og hør perspektiver fra en række borgere på, hvad hjemlighed betyder for dem.


Opdateret 04 JAN 2023