xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Håndbog om det gode samarbejde med pårørende

I vores håndbog, som er udviklet til dig, der arbejder i ældreplejen, kan du hente viden om og inspiration til et godt samarbejde med pårørende til ældre plejemodtagere. Find også støttematerialer, der kan hjælpe jer i gang med at bruge håndbogens metoder.

Pårørendehåndbog

Synes du, at samarbejdet med pårørende indimellem er svært? Føler du, at I hos jer mangler en systematisk tilgang til at etablere og håndtere gode samarbejder med pårørende? Så er der måske hjælp at hente i vores håndbog ”Det gode samarbejde med pårørende i ældreplejen”.

Bogen indeholder

  • metoder og redskaber, der kan hjælpe jer til at træne, udvikle og styrke samarbejdet med pårørende både i hjemmeplejen og på plejehjem
  • faglig viden om pårørendes forskellige behov, og hvordan du inddrager og forventningsafstemmer med dem på forskellig vis
  • konkrete eksempler på, hvordan du som professionel kan møde og samarbejde med pårørende i hverdagen.

Håndbogen bygger på rapporter, analyser og forskning, som er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og en række andre organisationer. Den er udviklet i samarbejde med ledere fra både plejehjem og hjemmepleje, pårørende, pårørendeorganisationer samt af praksiseksperter fra Sundhedsstyrelsens Værdighedsrejsehold og Demensrejsehold.

Håndbogen 'Det gode samarbejde med pårørende i ældreplejen' er også tilgængelig som en lydbog. Der er tale om en lettere redigeret version af håndbogen. Varighed: 1 time og 25 minutter. 

Hent håndbogen

Hent håndbogen (webtilgængelig version)

Lyt til håndbogen (mp3)

Du har også mulighed for at finde lydbogen, der hvor du lytter til podcasts. 

Opdateret 07 JUN 2023