xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fysisk og mental trivsel

Fysisk og mental trivsel hænger tæt sammen med livskvalitet og et værdigt ældreliv. Her kan du blive klogere på den sunde aldring og sundhedsfremme blandt ældre.

Ældreprofilen

Rapporten Ældres sundhed og trivsel – Ældreprofilen 2023 – beskriver de ældres sundhedstilstand på nationalt niveau ud fra parametre som helbred og trivsel, sundhedsadfærd, sociale relationer, sygelighed, brug af sundhedsvæsenet, seksuel sundhed, social ulighed, dødelighed og restlevetid.

Forebyggelse og sundhedsfremme

I publikationen Forebyggelse og sundhedsfremme får du konkrete anbefalinger til, hvordan kommuner kan arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse til ældre borgere. Rapporten rummer også en række konkrete eksempler på indsatser fra kommunerne, som kan inspirere andre.

Arbejder du med forebyggelse, finder du i Vejledning om forebyggende hjemmebesøg anbefalinger til opgaven med at planlægge, gennemføre og følge op på forebyggende hjemmebesøg til ældre.

Læs mere om forebyggelse blandt ældre

Opdateret 04 JUL 2022