xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fakta om vaccination

Vaccination er effektiv sygdomsforebyggelse. Virkningen er langvarig, og vaccination forebygger både sygdom hos den enkelte og nedsætter smittespredningen i samfundet.

I alle lande anbefaler sundhedsmyndighederne, at børn bliver vaccineret mod sygdomme, der kan være alvorlige og give varige skader. I Danmark er det Sundhedsstyrelsen, der sammensætter vaccinationsprogrammerne.

Som følge af vaccinationer er sygdomme som polio og difteri udryddet i Danmark - men ikke på verdensplan. For at undgå smittespredning og holde sygdommene ude af landet, er det derfor vigtigt, at en stor andel af befolkningen bliver vaccineret.

Vacciners effekt

Historiske data viser meget tydeligt, at vacciner har en positiv effekt. Polio eller børnelammelse ramte fx op til 500 børn om året, før man indførte vaccine mod sygdommen i 1955. Få år før vaccinen blev indført – i 1952/53 – havde Danmark oplevet en epidemi af polio, hvor 2.500 blev ramt af sygdommen, og hver 10. af de ramte døde eller fik varige mén. Siden vaccinen blev indført har vi haft ganske få tilfælde af polio – det seneste var i 1963.

Vaccinationsprogrammet har også stort set udryddet mæslinger i Danmark. Mæslinger er en meget smitsom sygdom og kan i sjældne tilfælde være livstruende. Året inden vaccinen blev indført i 1987 blev over 23.490 danskere syge af mæslinger. I dag ser vi sjældent sygdommen i Danmark, men på verdensplan er mæslinger fortsat en udbredt sygdom, og man kan derfor stadig blive smittet. For at undgå smittespredning er det derfor fortsat vigtigt at en stor del af den danske befolkning er vaccineret mod mæslinger.

Opdateret 22 NOV 2022