xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Typer af tobaksvarer

Cigaretter er den mest almindelige brug af tobak, men der er også andre typer tobaksvarer på det danske marked.

Tobak kan benyttes på mange måder, hvor rygning af cigaretter er den mest hyppige. I de senere år er der dog kommet flere andre tobaksprodukter på markedet.

Røgfri tobak

Røgfri tobak er en gruppe af tobak, der går under forskellige betegnelser såsom snus, tyggetobak, tobakspastiller og skrå. I Danmark er det forbudt at sælge snus, men det er lovligt at importere snus til eget forbrug.

Læs mere om røgfri tobak

Vandpibe

En vandpibe består af en vandbeholder og et lodret metalrør, der typisk har en lerbeholder øverst til tobakken. Et bøjeligt læder eller gummirør udgår fra vandbeholderens side over vandniveau og ender i en pibe med mundstykke, hvorfra man ryger.

Den fugtede tobak opvarmes med kul, der lægges ovenpå tobakken, og røgen filtreres ned gennem vandet.

Der er generelt opstået den myte, at vandpibe er langt mindre sundhedsskadelig end cigaretter, da røgen filtreres gennem vand, og alle skadelige stoffer dermed tænkes at forsvinde rent mekanisk. Intet tyder dog på, at vandet i piben eller længden af rygerøret skulle gøre vandpiberygning afgørende mindre farlig end anden rygning.

Læs mere om vandpibe

E-cigaretter

En e-cigaret (elektronisk cigaret) er et apparat, der indeholder en patron med væske (e-væske m./u. nikotin), et varmelegeme og et batteri. Tilsammen producerer de en aerosol, der kan indåndes.

E-væskerne består oftest af propylenglycol eller glycerol eller en kombination af de to i forskellige mængdeforhold tilsat nikotin og/eller smagsstoffer.

E-cigaretter går ikke under kategorien ”tobaksvarer”, men der er fx flere af de samme vaner i brugen af produkterne, og når man bruge e-væsker med nikotin fastholdes eller skabes nikotinafhængighed som ved tobaksvarer.

Der er mange variationer af produktet, både i forhold til måden, det er opbygget på, måden det ser ud på og deres indhold. E-cigaretter kan derfor ikke betragtes som ét produkt.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke brug af e-cigaretter, bl.a. fordi der er stor usikkerhed om de helbredsmæssige konsekvenser af e-cigaretter, både med og uden nikotin.

Læs mere om e-cigaretter

Opdateret 26 JUN 2020