xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesiddende tid

Fysisk aktivitet er sundhedsfremmende og forebygger en lang række sygdomme, og for meget stillesiddende tid ser ud til at bidrage til for tidlig død. Sundhedsstyrelsen har derfor anbefalinger for fysisk aktivitet og stillesiddende tid.

Fysisk aktivitet er alle former for bevægelse, der øger energiomsætningen. Det kan være ustruktureret aktivitet og mere bevidst målrettet, regelmæssig fysisk aktivitet (træning). Fysisk aktivitet kan med andre ord godt indgå som en del af hverdagen og ens vanlige gøremål.

Det kræver ikke nødvendigvis, at du iklæder dig træningstøj eller går i et fitnesscenter. Fysisk aktivitet er også at cykle eller gå til arbejde og supermarked, at tage trappen, at udføre fysisk anstrengende havearbejde, at gøre rent eller at lege aktivt med dine børn mv.

Sundhedsstyrelsens har udarbejdet anbefalinger om fysisk aktivitet for:

Sundhedsstyrelsens anbefalinger ligger indenfor den ramme af de internationale anbefalinger for fysisk aktivitet. For voksne anbefaler FN’s sundhedsorganisation WHO således minimum 150 til 300 minutters fysisk aktivitet om ugen ved moderat intensitet eller 75 til 150 minutter ved høj intensitet fordelt ud over ugens dage.

For at gøre det lettere for borgerne at forstå, hvor meget de skal være fysisk aktive i hverdagen, har Sundhedsstyrelsen valgt, at de nationale anbefalingerne for fysisk aktivitet er minimum 30 minutters fysisk aktivitet hver dag. Det er 210 minutter om ugen og ligger dermed ca. midt i det interval, som WHO angiver. 

I 2021 viste Den Nationale Sundhedsprofil, at 58 % af de voksne danskere ikke opfylder anbefalingen fra WHO.

 
Opdateret 24 MAR 2023