xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fremme af mental sundhed

Mental sundhed er et vigtigt indsatsområde for forebyggelse og sundhedsfremme, og i sundhedsfaglige miljøer er man blevet mere opmærksom på betydningen af mental sundhed i de seneste år.

Der er i de senere år opnået mere viden om sammenhængen mellem mental sundhed og udvikling af en række sygdomme – herunder risikofaktorer for både psykisk og fysisk sygdom. Det har ført til en øget interesse for mental sundhed, og hvordan man kan arbejde med at fremme den mentale sundhed.

Selvom det ikke er et veldokumenteret område, har vi fået styrket dokumentationen for, indsatser der hjælper til at fremme mental sundhed for forskellige målgrupper og i forskellige arenaer. Det betyder, at der er opnået et bedre grundlag for at kunne iværksætte evidensbaserede indsatser omkring mental sundhed.

Sundhedsstyrelsen følger denne udvikling med henblik på at kunne yde den bedst mulige rådgivning og inspirere sundhedsprofessionelle, og andre relevante fagligheder i kontakt med børn, unge, voksne og ældre, til at inddrage mental sundhed i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde.

Hvad er mental sundhed?

Sundhedsstyrelsen tager udgangspunkt i Verdenssundhedsorganisationen WHO’s definition af mental sundhed som en tilstand af velbefindende, hvor individet kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber med andre mennesker. Mental sundhed rummer to dimensioner:


Oplevelsesdimensionen: At man oplever at have det godte, er overvejende glad, i godt humør og tilfreds med livet.


Funktionsdimensionen: At man kan klare dagligdags gøremål som fx at købe ind, lave mad, gå på arbejde eller i skole, indgå i fællesskaber og håndtere hverdagens udfordringer.


WHO: Mental Health

Opdateret 06 DEC 2022