xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fakta om selvmord og selvmordsforsøg

Antal selvmord og selvmordsraten

Set over de seneste 100 år var selvmordsraten i Danmark højest i 1980'erne med knap 40 selvmord pr. 100.000 indbyggere over 15 år, svarende til ca. 1.600 liv årligt (4,07 mio. indbyggere over 15 år i 1980). Selvmordsraten var også høj i 1950'erne og 1970'erne med en selvmodsrate omkring 30.

I 1990'erne faldt selvmordsraten stødt frem til 2007, hvor den kom ned på ca. 11 svarende til ca. 600 liv (4,43 mio. indbyggere over 15 år i 2007). Selvmordsraten har været stabil de seneste 10 år, mens antallet af selvmord har været svagt faldende. I perioden er befolkningen i Danmark steget med ca. 7 %, hvilket forklarer at selvmordsraten og antal selvmord ikke følger hinanden (4,56 mio. indbyggere over 15 år i 2011 - og 4,89 mio. i 2021).

Antallet af selvmord har de seneste fem år (2018-2022) i gennemsnit været på ca. 575 om året.

Mænd og kvinder

Selvmord er langt hyppigere blandt mænd end blandt kvinder, og selvmordsraten blandt mænd har de seneste 10 år (2011-2021) været på 16-22, mens den hos kvinder har været på 5-7. De seneste fem år har der gennemsnitligt været ca. 420 selvmord blandt mænd og ca. 155 selvmord blandt kvinder om året.

Selvmordsraten er højest blandt 70+ årige mænd med en selvmordrate på 26-37 (2011-2021).

Selvmordsforsøg

Det præcise antal selvmordsforsøg kendes ikke. Det skyldes, at der er flere, som ikke er i kontakt med sundhedsvæsenet efter selvmordsforsøg, at selvmordsforsøg ikke registreres i almen praksis, og at der sker en underregistrering i landspatientregisteret.

I Landspatientregisteret registreres omkring 3.000 selvmordsforsøg årligt, men udenlandske opgørelser indikerer, at det reelle tal kan være 6-7 gange højere. Der er flest selvmordsforsøg blandt kvinder, og selvmordsforsøgsraten er højest blandt yngre kvinder.

Traumer og psykisk sygdom

Der er mange og forskellige årsager til, at nogle mennesker tager deres eget liv. Nogle af risikogrupperne er mennesker med psykisk sygdom, mennesker med svær fysisk sygdom og mennesker som har været udsat for traumer og stressfyldte hændelser, for eksempel tab af partner.

Psykiske lidelser er en betydningsfuld risikofaktor for selvmordsforsøg og selvmord. Omkring halvdelen af alle personer, der dør af selvmord, har været i kontakt med psykiatriske hospitaler, og selvmord er 20 gange mere hyppigt forekommende hos mennesker med psykiske lidelser, sammenlignet med den øvrige befolkning. Selvmordsrisikoen er høj inden for alle psykiske lidelser, og selvmord er en vigtig årsag til overdødelighed hos mennesker med psykiske lidelser

Kilder: esundhed.dk, selvmordsforskning.dk, dst.dk og Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 
Opdateret 20 MAR 2024