xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Lovgivning om tobaksvarer og e-cigaretter

Tobaksvarer og e-cigaretter reguleres af flere forskellige love og bekendtgørelser

Al gældende lovgivning kan findes på www.retsinformation.dk, og det er til enhver tid information og oplysninger om gældende på Retsinformation, der gælder.

Lovgivning

WHO’s rammekonvention for tobakskontrol 

Danmark tiltrådte i 2004 WHOs Rammekonvention på tobakskontrol (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC). FCTC danner grundlaget for Sundhedsstyrelsens arbejder med tobakskontrol og -forebyggelse. Formålet med FCTC er at beskytte nuværende og kommende generationer mod tobaksforbrug og udsættelse for tobaksrøg ved at etablere en ramme for tobakskontrol og -forebyggelse, og at retten til at beskytte folkesundheden prioriteres højt.

Artikel 5.3 i rammekonventionen omhandler tobaksindustriens indflydelse på den offentlige politik. Artiklen understreger, at myndighederne skal gøre en indsats for at beskytte formuleringen og implementeringen af dens tobakskontrolpolitikker mod tobaksindustriens handelsmæssige og øvrige interesser i videst mulige omfang – og at der skal sikres gennemsigtighed i enhver interaktion mellem myndigheder og tobaksindustri. For at leve op til dette har Sundhedsstyrelsen siden den 22. februar 2018 offentliggjort referater, telefonnotater eller lignende i forbindelse med telefonopkald, henvendelser mv. fra tobaksproducenter og deres interesseorganisationer.

Læs WHOs Rammekonvention på tobakskontrol (retsinformation)

Læs mere om WHO’s FCTC

Opdateret 12 MAR 2021