xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Samarbejde mellem involverede aktører om Ansvarlig udskænkning

Et centralt element i Ansvarlig udskænkning er etablering af et samarbejde mellem de involverede aktører. Formålet er at sikre, at bevillingsopgaven og opgaven med lejlighedstilladelser løses i dialog mellem aktørerne, så der sikres et trygt natteliv, samtidigt med at forskellige interesser varetages.

Metoden Ansvarlig udskænkning lægger op til, at der etableres et bredere samarbejdsforum mellem aktørerne. Nogle kommuner vil arbejde ud fra en model, hvor én instans varetager både bevillingsopgaven og det brede samarbejde, mens andre vil foretrække at skille bevillingsopgaven og samarbejdet ad. Vælger kommunen, at opgaverne med bevilling løses i én instans, etableres et samarbejdsforum med de relevante aktører. Vælger kommunen at skille opgaverne ad, nedsættes et samarbejdsforum sideløbende med kommunens bevillingsnævn. Hvordan samarbejdet bedst organiseres afhænger af de lokale forhold.

Det er vigtigt, at der er personsammenfald mellem samarbejdsforum og kommunens bevillingsnævn. Det er med til at sikre, at arbejdet i samarbejdsforum videreføres til bevillingsnævnet – og det skaber også mulighed for, at kommunens forebyggende indsats bliver inddraget i bevillingspraksis og restaurationsplaner.

Deltagere i samarbejdsforummet

I samarbejdsforummet bør sidde repræsentanter for de mange aktører, der spiller en rolle i unges natteliv: Kommunen, politiet, bevillingshavere, uddannelsesinstitutioner. Det kan også være øvrige aktører som fx dørmænd og repræsentanter for unge.

Aktørerne repræsenterer mange forskellige interesser, men har samtidig også en fælles interesse i at skabe og vedligeholde et trygt natteliv samt et godt erhvervsliv.


Eksempler på opgaver i samarbejdsforummet

Arbejdet i samarbejdsforummet kan fokusere på følgende centrale opgaver:

  • At udvikle fælles succeskriterier, der sætter rammerne og afstemmer forventningerne mellem aktørerne. Samarbejdsforummet kan fx overveje: Skal antallet af unge under 18 år i nattelivet nedbringes? Skal der være færre berusere i bybilledet om natten? Mindre vold? Færre færdselsuheld med alkohol indblandet?
  • At indgå fælles aftaler mellem aktørerne, som fx kan indeholde fælles praksis for markedsføring af alkohol for unge, retningslinjer for personalets håndtering af problemer i nattelivet mv.
  • At bidrage til udarbejdelse af restaurationsplaner.

Hør repræsentanter fortælle om samarbejdet

I filmene nedenfor kan du høre repræsentanter fra de væsentligste aktører fortælle om samarbejdet.

Formand for Danske Gymnasier og rektor for Gefion Gymnasium, Birgitte Wedersø:

 

SSP koordinator i Holstebro Kommune, Jon A. Jørgensen:

 

Østjyllands Politi, Bevillings- og tilladelsessektionen, Lars Mohr Grønfeldt:

 

Formand for Holstebro Restauratørforening og indehaver af East End og Tobaksfabrikken, Rune Bach:

Opdateret 20 MAJ 2021