xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsadfærd og fysisk helbred

Overordnet set har unge, der har høj grad af mental sundhed, også et bedre fysisk helbred end de unge, der har dårligt mentalt helbred.

Forskningen viser, at unge med dårligt mentalt helbred også har den mest uhensigtsmæssige sundhedsadfærd. De ryger og drikker typisk mere end andre unge, og de har dårligere søvnmønstre. Disse forskelle i sundhedsadfærd set i relation til mental sundhed er udbredt både på gymnasier og erhvervsuddannelser og for både piger og drenge. På samme måde ses der også et sammenfald mellem lav grad af mental sundhed og dårligt fysisk helbred.

Det tyder på, at indsatser målrettet unges rygevaner, søvn, kost og motion ikke kan skæres over en kam. I stedet er det nødvendigt at tage udgangspunkt i, at sundhedsvaner og fysisk helbred er tæt koblet til de unges mentale sundhed. Derfor kan forskellige grupper af unge, alt efter deres grad af mental sundhed, også have brug for forskellige tilbud og indsatser.

Risikoadfærd blandt unge

Opdateret 06 DEC 2022