xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hvad fremmer mental sundhed?

Der findes en række beskyttende faktorer, der påvirker den mentale sundhed.

Blandt de beskyttende faktorer er både forhold hos det enkelte menneske, forhold i vores nærmeste netværk og fællesskaber, og endelig strukturelle eller samfundsmæssige forhold, der støtter borgerne til god trivsel.

Individuelle faktorer

De individuelle faktorer, der fremmer mental sundhed er:

 • En positiv selvopfattelse
 • Gode evner til at håndtere stress og udfordringer
 • Tro på egen formåen (”self-efficacy”)
 • En følelse af mening og sammenhæng i hverdagslivet
 • En følelse af socialt tilhørsforhold og evne til at etablere relationer
 • God fysisk sundhed
 • God nattesøvn

Sociale faktorer

De sociale faktorer eller faktorer i vores nærmeste netværk og fællesskaber, der fremmer mental sundhed er:

 • Omsorgsfulde forældre og gode familiebånd
 • Tilhørsforhold til omgivelserne
 • Støttende sociale relationer
 • Deltagelse i positive fællesskaber
 • Social anseelse, fx i skoleklassen eller blandt venner
 • Positive erfaringer med uddannelse og arbejdsliv

Strukturelle faktorer

De strukturelle eller samfundsmæssige faktorer, der fremmer mental sundhed er:

 • Trygge omgivelser
 • Gode boligforhold
 • Økonomisk sikkerhed
 • Adgang til uddannelse
 • Et støttende og trygt uddannelses- og arbejdsmiljø
 • Mulighed for beskæftigelse
 • Adgang til sociale støttefunktioner

Forebyggelsespakke til kommuner: Mental sundhed

Social ulighed i sundhed og sygdom

Opdateret 06 DEC 2022