xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Behandling af nikotinafhængighed

Krav, anbefalinger og metoder til stoprådgivere om behandling af nikotinafhængighed

Selvom forskningen endnu ikke har kortlagt alle de langsigtede helbredskonsekvenser af alle de nikotinprodukter, der er på markedet, er det en kendsgerning, at nikotin i sig selv både skader sundheden og er afhængighedsskabende. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at alle, der bruger nikotinprodukter, får hjælp og vejledning til at stoppe.

Nikotinstop er godt både for borgere og samfund

Der er mange gode grunde til at behandle nikotinafhængighed. Både for det enkelte menneskes og for samfundets skyld. Det er fx en kendsgerning, at rygning øger risikoen for sygdom, invaliditet og død og fører til ekstra indlæggelser på hospitalerne og flere kontakter til praktiserende læger1. Dertil kommer det produktionstab, som rygning er årsag til, fx i form af langvarigt sygefravær og førtidspension1,2. En del af disse udgifter afholdes af kommunerne.

Samtidig ved vi, at mange brugere har et ønske om at stoppe, og undersøgelser viser, at en stor del af disse borgere ønsker hjælp til nikotinafvænning.

Gode behandlingsmuligheder

Afhængighed af nikotin er en tilstand, der kan sammenlignes med kronisk sygdom, da der er livslang risiko for tilbagefald. Symptomer på nikotinafhængighed kræver derfor vedvarende opmærksomhed fra sundhedsvæsenet – herunder kommunerne – i form af gentagne tilbud om støtte til nikotinfrihed.

Heldigvis findes der i dag rigtig gode behandlingsmuligheder, og gevinsterne ved fx rygestop er store og særdeles omkostningseffektive sammenlignet med andre indsatser

Samme behandling – uanset produkt

Sundhedsstyrelsens anbefaler, at både stopforløb og medicin til rygestop også anvendes til afvænning af øvrige nikotinprodukter. Det skyldes, at nikotinafhængighed følger det samme mønster – uanset produkttypen. Så selvom fx rygestopforløb er udviklet til behandling af afvænning af røgtobak, vil indholdet i forløbet være relevant for brugere af andre typer af nikotinprodukter.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse og behandling af nikotinafhængighed er samlet i publikationerne:

Behandling af nikotinafhængighed - Krav, anbefalinger og metoder til stoprådgivere

Kvalitetsstandarder - Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Forebyggelsespakke - Tobak

Opdateret 29 JAN 2024