xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tilsyn og kontrol med diskoteker og andre udskænkningssteder

Ansvarlig udskænkning indebærer en videreudvikling af det løbende tilsyn med diskoteker og andre udskænkningssteder, hvor der også fokuseres på at følge op på de fælles aftaler, som aktørerne i samarbejdsforum har indgået.

Tilsyn og kontrol foretages af politiet, men kan organisatorisk være forskelligt placeret i de enkelte politikredse. Der kan foretages tilsyn både uniformeret og i civilt, og tilsynet bør som hovedregel foretages uanmeldt.

Metoden Ansvarlig udskænkning indebærer en videreudvikling af tilsyn og kontrol, hvor fokus er på dialog og på at følge op på, at de aftaler der er indgået i samarbejdsforum overholdes. Metoden lægger op til, at andre myndigheder, fx en kommunal SSP-konsulent, også kan foretage tilsyn og kontrol. Kommunale medarbejdere kan fx foretage tilsynsbesøg med fokus på opfølgning af de aftaler, der er indgået i samarbejdsforummet. Bevillingshavere kan ligeledes føre tilsyn med, om egne medarbejdere overholder stedets retningslinjer og rusmiddelpolitik.

Et fokus på opfølgning og dialog fremfor på straf og bøder giver også et godt grundlag for samarbejdet mellem aktørerne. Det er vigtigt, at dem der foretager tilsyn, er i åben dialog med udskænkningspersonalet, så der sikres en god kontakt, som er grundlag for at kunne løse de problemer, der måtte opstå.

Eksempel på tjekliste for tilsyn

  • Er der nogen på stedet, som er synligt berusede eller påvirket af stoffer?
  • Er der mange unge på stedet?
  • Bliver der serveret alkohol for personer under 18 år?
  • Er der dørmænd?
  • Er der hård udskænkning?
  • Er der alkoholfrie alternativer?
Opdateret 20 MAJ 2021