xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger for alkoholbehandling

Kvalitet i alkoholbehandling omhandler både indholdet i selve alkoholbehandlingen samt vigtige elementer som tidlig opsporing, henvisning og rekruttering til selve behandlingen, kapacitet og personalets kompetencer samt fornuftig vægtning af sundheds- og socialfaglig tilgang.

Alkoholbehandling handler også om fleksibilitet i tilbuddene, fx behandlingens intensitet og placering på døgnet, så de kan tilpasses borgerens liv og behov, ikke omvendt. Fokus på og kvalitet i alle disse delelementer er vigtige for, at den drikkende, pårørende og samfundet som helhed kan have tillid til, at den alkoholbehandling, der foregår, sker efter den højest mulige standard.

Litteraturgennemgang af evidens vedrørende alkoholbehandling (2024)

Servicetjek af offentligt finansieret alkoholbehandling (2020)

Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale (2008)

Alkoholbehandling - en medicinsk teknologivurdering (2006)

Opdateret 04 JAN 2024