xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Specialeplan for urologi

Kort specialebeskrivelse

Urologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme, skader og medfødte misdannelser i nyrer, urinveje og mandlige kønsorganer, hvor et kirurgisk indgreb kan blive et led i behandlingen.

Gældende specialevejledning

Placering af specialfunktioner i specialet samt krav til varetagelse heraf findes i specialevejledningen:

Specialevejledning for Urologi af den 11. december 2023 

Datoen afspejler den seneste opdatering af specialevejledningen. Ændringer er ofte nye godkendelser eller flytning af funktioner eller matrikler mm., ligesom der kan være tale om mindre redaktionelle ændringer.

Specialerapport (historisk)

Specialerapporten fra 2008 er et resultat af en gennemgang af specialet foretaget af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante videnskabelige og faglige selskaber, regionerne og Sundhedsstyrelsen.

Specialerapporten dannede i sin tid udgangspunkt for udarbejdelsen af specialevejledningen, men er ikke siden blevet opdateret: Specialerapport for Urologi
Opdateret 11 DEC 2023