xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tilskud til tandbehandling for udvalgte patientgrupper (§166-ordningen)

Lovgivning vedr. tilskud til tandbehandling for udvalgte patientgrupper (§166- ordningen) er pr 1. juli 2024 ændret. Her er link til den nye lovgivning:

Lov om ændring af sundhedsloven (Udvidelse af ordningen om tilskud til tandpleje for udvalgte patientgrupper) LOV nr. 649 af 11/06/2024 

Bekendtgørelse om Tandpleje BEK nr. 871 af 26/06/2024

Sundhedsstyrelsen er aktuelt ved at opdatere Sundhedsstyrelsens vejledning for omfanget af og kravene til den regionale tandpleje fra 2023 der angiver principperne for indhold i tilskudsordningen (§ 166-ordningen). Det forventes at vejledningen udgives d. 1. oktober 2024. 

Indhold af Sundhedsstyrelsens hjemmeside vedr. Tilskud til tandbehandling for udvalgte patientgrupper (§166-ordningen) er som følge af lovændring under opdatering.

Regionen skal efter sundhedslovens § 166 yde et særligt tilskud til tandpleje til:

  • Kræftpatienter, der enten på grund af strålebehandling i hoved- eller halsregionen eller på grund af kemoterapi, har betydelige dokumenterede tandproblemer
  • Personer, der på grund af Sjøgrens Syndrom, har betydelige dokumenterede tandproblemer
  • Personer med medfødte sjældne sygdomme, der som følge heraf har betydelige dokumenterede tandproblemer.

Sundhedsstyrelsens vejledning for omfanget af og kravene til den regionale tandpleje 2023 angiver principperne for indhold i tilskudsordningen.

Vejledning om Den Regionale Tandpleje

Den Regionale Tandpleje: Vejledning for omfanget af og kravene til den regionale tandpleje    

Cirkulæreskrivelse om regulering for 2023 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven

Opdateret 03 JUL 2024