xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Årlig opfølgning på specialeplanen

Sundhedsstyrelsen er forpligtet til løbende at følge, hvordan specialeplanen er implementeret, og hvordan specialfunktionerne varetages. Det sker ved en årlig vurdering. 

Sundhedsstyrelsen foretager årligt en samlet vurdering af de enkelte sygehuses implementering af en given specialeplan. Vurderingen er baseret på en række parametre og materialer.

Statusrapporter

Regioner og private sygehuse afgiver årligt statusrapporter til Sundhedsstyrelsen om varetagelsen af alle tildelte specialfunktioner. Udformningen af statusrapporterne samt omfanget deraf fastsættes af Sundhedsstyrelsen efter drøftelse i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning samt Den Regionale Baggrundsgruppe for Specialeplanlægning.

Formålet med statusrapporterne er, at Sundhedsstyrelsen kan overvåge udviklingen og vurdere væsentlige mangler og afvigelser, og statusrapporterne er samtidigt er et selvevalueringsinstrument i sygehusenes kvalitetsarbejde.

Monitorering ved datatræk

Ved ikrafttrædelse af Specialeplan 2017, blev de årlige statusrapporter suppleret med en monitorering af udvalgte specialfunktioner. Sundhedsstyrelsen udsender datatræk for relevante funktioner til regioner og private hospitaler, som bliver bedt om at kommentere på forhold, som Sundhedsstyrelsen vurderer er relevante. Formålet med monitorering af specialeplanen er:

  • At følge aktivitetsvolumen på matrikler, der er godkendt til en specialfunktion, herunder evt. også om der er aktivitet på matrikler, som ikke er godkendt til at varetage specialfunktionen
  • At følge kvaliteten af varetagelsen af specialfunktioner på godkendte matrikler
 

Årlig opfølgning på specialeplanen (2020) - Statusrapporter, datatræk, forskningsopgørelser & samarbejde om kvalitet

Monitorering af specialeplanen – beskrivelse af indikatorer og datakilder (2017)

Notat: Kvalitet og specialeplanen (2016)

Opdateret 05 JAN 2023