xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Gældende specialeplan

Den gældende specialeplan trådte i kraft den 1. juni 2017. Læs mere om specialeplanen her og find specialevejledninger for de enkelte specialer på undersiderne.

Specialfunktionerne opdeles i regionsfunktioner, som der typisk er en eller få af i hver region, og højt specialiserede funktioner, som er samlet et eller få steder i landet.

Specialfunktionerne udgør ca. en tiendedel af sygehusopgaverne. I alt er der på tværs af de 37 specialevejledninger ca.1.000 specialfunktioner.

I hver specialevejledning fremgår Sundhedsstyrelsens anbefalinger for hovedfunktionerne i specialet samt krav til og placeringen af specialfunktioner. Specialevejledningerne kan findes inden for hvert enkelt speciale.

Grundlaget for specialeplanen er en systematisk gennemgang af hvert speciale med henblik på at opstille kravene til specialfunktioner i det pågældende speciale. Kravene ligger til grund for Sundhedsstyrelsens godkendelse af funktionerne.

Opdateret 26 JAN 2023