xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Specialespecifikke kurser

Sundhedsstyrelsen fastsætter rammer for de specialebærende obligatoriske generelle kurser. Der foregår et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Selskaberne i afholdelsen af kurserne.

Om de specialespecifikke kurser

De specialespecifikke kurser indgår sammen med de generelle kurser og et forskningstræningsmodul som den obligatoriske teoretiske uddannelse og er et supplement til den klinisk-praktiske uddannelse i speciallægeuddannelsen.

En specialespecifik kursusrække har typisk en samlet varighed på 210 timer, hvor uddannelseslægerne er væk fra den daglige klinik og den uddannelsesaktivitet, der foregår der. 

De specialespecifikke kurser bliver tilrettelagt af hovedkursledere, som er udpeget af de videnskabelige selskaber. Du kan finde navne på hovedkursuslederne samt informationerne om afvikling af årets specialespecifikke kurser nederst på denne side.

Hver hovedkursusleder kan inddrage delkursusledere som en central aktør i forhold til den praktiske afvikling af de enkelte kurser, men det står det enkelte speciale frit for, om de ønsker at benytte sig af delkursusledere.

Undervisningshonorar for kursusledere

Skemaet skal udfyldes af del- og hovedkursusledere.

Skemaet er i excel, og i første faneblad er der en vejledning i, hvordan skemaet udfyldes. Andet faneblad er et administrationsark vedrørende specialer.

Dernæst følger faneblade for delkursusledere og honorarlønnede som skal udfyldes:

Undervisningshonorar (excel) 

Rejse- og udlægsafregning for undervisere

Skemaet skal udfyldes af underviseren.
Hent skemaet, hvor du kan vælge mellem 'under 24 timer' og 'over 24 timer'.

Rejse- og udlægsafregning for undervisere - under 24 timer (excel - 2023) 

Rejse- og udlægsafregning for undervisere - over 24 timer (excel - 2023)

Udfyld skemaet og vedhæft dette til en e-mail sammen med indscannede bilag for alle udgifter, samt en køreplan fra fx Google maps, hvis du har kørt i bil. Du får kun refunderet de udlæg, hvor du har vedhæftet dokumentation. 

Send mailen til din delkursusleder. Obs! Der må kun være ét kursus pr. e-mail.

Indberetning for hovedkursusledere

Når de undervisere, som er tilknyttet specialespecifikke kurser, skal have refunderet deres rejseudgifter eller udlæg i forbindelse med arbejde for Sundhedsstyrelsen, skal hovedkursusleder udfylde en formular:

Indberetning for hovedkursusledere på specialespecifikke kurser

Rejse- og udlægsafregning for kursister

Skemaet skal udfyldes af kursisten:

Rejse- og udlægsafregning for fremmedekurser

Udfyld skemaet og vedhæft dette til en e-mail sammen med indscannede bilag for udgifter. Du får kun refunderet de udlæg, hvor du har vedhæftet dokumentation. 

Send mailen til din hovedkursusleder.

Procedure ved e-faktura

Alle udgifter, der ønskes refunderet til andet end en nem konto, skal ske via afsendelse af en e-faktura.

Benyt EAN 5798000362147 ved afsendelse af e-faktura

Der er tale om NemHandel Fakturablanket på virk.dk.

OBS - Ny hotel-aftale pr. 16.06.2023

Brug linket herunder til at udsøge hoteller på statsaftale, som skal benyttes ved overnatning ifm. specialespecifikke kurser:

Statsaftale hoteller

Scroll ned på siden, åbn "Brug af aftalen" og gå til hotel-applikationen.
Her fortsætter man som anonym, og udsøger derefter hotel på kortet.

Kursusbeviser

Nedenstående kursusbevis skal benyttes i forbindelse med dokumentation for den teoretiske uddannelse efter 1996-ordningen og kan bruges i forhold til 2003-ordningen.

Kursusbevis

Vejledning

Vejledning om overgangsordning for læger under uddannelse til speciallæge ved 2003-uddannelsesordningens ikrafttræden i forbindelse med 1996-uddannelsesordningens ophør pr. 31. december 2012

Hovedkursusledere og kursusrækker

Akutmedicin

Hovedkursusleder

Gerhard Tiwald, FEBEM 
Ledende Overlæge Akutafdelingen SUH Køge
PKL Akutmedicin Øst
Speciallæge Akutmedicin og Intern Medicin
Fellow of the European Board of Emergency Medicine
E-mail: gti@regionsjaelland.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Sekretær

Heidi Nielsen
Køge Sygehus
Akutafdeling Køge
Lykkebækvej 1
4600 Køge
Telefon +45 4732 1400
E-mail: heeni@regionsjaelland.dk

Oplysninger om kursusrækken i 2024

 Kursets nummer: 246001
Kursets navn: Hjertelungeredningskursus (ALS)
Dato for kursus: 27./28.11.24
Sted: MidtSim Århus
Delkursusleder: Gerhard Tiwald (hovedkursusleder)
Email: gti@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 246002
Kursets navn: Akut radiologi for akutlæger
Dato for kursus: 06.11.24
Sted: Bispebjerg Hospital, København og Online
Delkursusleder: Charlotte Trampedach
Email: gti@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 246003
Kursets navn: Flowmaster
Dato for kursus: 17./18.06.2024
Sted:  Århus
Delkursusleder: Dea Kehler
Email: deakehlers@gmail.com

Kursets nummer: 246004
Kursets navn: Akutmedicinsk ultralyd øst
Dato for kursus: 7./8.3.24 plus certificering 6.9.24
Sted: Sjællands Universitetshospital Køge
Delkursusleder: Charlotte Møgelvang
Email: chme@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 246005
Kursets navn: Akutmedicinsk ultralyd syd
Dato for kursus: 14./15.5. 24 plus certificering 15.11.24
Sted: OUH
Delkursusleder: Stefan Posth
Email: Stefan.Posth@rsyd.dk

Kursets nummer: 246006
Kursets navn: Akutmedicinsk ultralyd nord
Dato for kursus: 9./10.12.24 plus certificering 13.6.25
Sted: Århus, Skejby
Delkursusleder: Jesper Weile
Email: jesper.weile@clin.au.dk

Kursets nummer: 246007
Kursets navn: ABCDE
Dato for kursus: OBS 2 dele: 8.-10.4.24 og 22.-23.4.24
Sted: Roskilde/Køge/København
Delkursusleder: Mette Haugaard Haldrup
Email: mhhl@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 246008
Kursets navn: Akutte kirurgiske tilstande
Dato for kursus: 27.-30.5.24
Sted: Nordsjællands hospital Hillerød
Delkursusleder: Halfdan Lauridsen
Email: halfdan.lauridsen@regionh.dk

Kursets nummer: 246009
Kursets navn: Akut pædiatri
Dato for kursus: 24.-26.9.2024
Sted: Holbæk Sygehus
Delkursusleder: Anders Krusenstjerna-Halfstrøm
Email: andh@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 246010
Kursets navn: Traumekurset
Dato for kursus: 7.-9.10.24
Sted: Hospitalsenhed Vest Gødstrup/Herning
Delkursusleder: Maj Friis Jespersen
Email: Maj.Friis.Jespersen@vest.rm.dk

Kursets nummer: 246011
Kursets navn: Symptomer
Dato for kursus: OBS 2 dele: 9./10. 9. og 28.-30.10.24
Sted: Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Delkursusleder: Christian Backer Mogensen
Email: CBM1@rsyd.dk

Kursets nummer: 246012
Kursets navn: Katastrofemedicin og transport for akutlæger
Dato for kursus: februar 2024
Sted: Tinglev
Delkursusleder: Gerhard Tiwald (hovedkursusleder)
Email: gti@regionsjaelland.dk

 

Almen medicin

Hovedkursusledere

København
Praktiserende læge
Martin Ryt-Hansen
E-mail: marh@sund.ku.dk
Institut for Folkesundhedsvidenskab br />Københavns Universitet
Øster Farimagsgade 5
1014 København K

Kursussekretær: Angela Larsen
E-mail: aamspec@sund.ku.dk
Tlf. 2369 7940

Odense
Speciallæge i almen medicin, praktiserende læge
Anne-Mette Rotwitt
Email: annemetterotwitt@gmail.com
Afdeling for Almen medicin
Institut for sundhedstjenesteforskning (IST)
J.B. Winsløwsvej 9A, 2. sal
5000 Odense C
Mobil: 29470457

Kursussekretær: Helle Søht
Email: Hels@health.sdu.dk
Tlf.: 65 50 36 10

Aarhus
Praktiserende læge
Marianne Thastum Vedsted
Ole Worms Allé 2,
Bygning 1150, kælderen
8000 Aarhus C
Tlf.: 40884853
E-mail: mtv@ph.au.dk

Kursussekretær Anni Veje Henriksen
Inst. for Folkesundhed
Specialeuddannelsen for almen medicin
Aarhus Universitet
Ole Worms Allé 2,
Bygning 1150, kælderen
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 871 67945
E-mail: anniveje@ph.au.dk

Dansk Selskab for Almen Medicin
Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København K
Tlf: 3532 6590
Fax: 3532 6591
Hjemmeside: http://www.dsam.dk/flx/organisation/sekretariatet/

For det faglige indhold i de teoretiske kurser se Målbeskrivelsen

Se desuden: Retningslinier for almen medicin 

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, kontakt hovedkursusleder, hjemmesiden om kurser i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin eller Selskabets hjemmeside

Kursusrækken for Almen Medicin i Odense, København og Aarhus

Information om de Specialespecifikke, teoretiske kurser i almen medicin, der udbydes i Aarhus, Odense og København ligger på hjemmesiden speam.dk:

Kursusprogrammer Aarhus
Kursusprogrammer Odense
Kursusprogrammer København

Anæstesiologi

Hovedkursusleder

Rikke Vita Borre Jacobsen
Overlæge, ph.d., Hovedkursusleder, 
Postgraduat klinisk lektor anæstesiologi Uddannelsesregion ØST
Center for HR og Uddannelse 
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital, opgang 1, etage 25, 
Borgmester Ib Juuls Vej 1, 
2730 Herlev
Mobil: +45 20321302
Mail: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursusadministrator

Lene Jørgensen
Region Hovedstaden 
Center for HR
Enhed for uddannelse
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
CAMES, Herlev Hospital
Borgmester Ib Juuls vej 1, 
Opgang 1, etage 25
2730 Herlev
Tlf. 38 68 26 32
E-mail: HUanaestesi@regionh.dk
 

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

 

Oplysninger om kursusrækken i 2024

Kursets nummer: 24401
Kursets navn: Luftvejshåndtering   - Hold nov. 2023
Dato for kursus: 22.-25. januar 2024
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Borre Jacobsen
E-mail: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets nummer: 24402
Kursets navn: Avanceret intensiv terapi - Hold nov. 2021
Dato for kursus: 5. – 7. februar 2024
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Steffen Christensen og Anders Grejs
E-mail: stefchri@rm.dk  & andegrej@rm.dk

Kursets nummer: 24403
Kursets navn: Obstetrisk anæstesi og det nyfødte barn – Hold nov. 2022
Dato for kursus: 26. – 27. februar 2024
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Deepti Jain & Vasti Martinez Castano
E-mail: deepjain@rm.dk & vastmart@rm.dk

Kursets nummer: 24404
Kursets navn: Anæstesi      - Hold maj 2021
Dato for kursus: 11. – 12. marts 2024
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Claus Andersen og Margrethe Jermiin Jensen 
E-mail: claus.andersen@rsyd.dk & margrethe.jermiin.jensen@rsyd.dk

Kursets nummer: 24405
Kursets navn: Intensiv terapi – (region nord & syd) – Hold nov. 2023
Dato for kursus: 20. – 21. marts 2024
Sted: Aalborg
Delkursusleder: Søren Aagaard        
E-mail: soaa@rn.dk

Kursets nummer: 24406
Kursets navn: Intensiv terapi – (region øst) – Hold nov. 2023
Dato for kursus: 21. – 22. marts 2023
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Thomas Mohr
E-mail: Thomas.Mohr@regionh.dk

Kursets nummer: 24407
Kursets navn: Pædiatrisk anæstesi – Hold maj 2022
Dato for kursus: 3.-5. april 2024
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Peter Ahlburg og Casper Jessen
E-mail: p.a@auh.rm.dk og CASJES@rm.dk 

Kursets nummer: 24408
Kursets navn: Klinisk beslutningstagning – Hold nov. 2020
Dato for kursus: 17. – 19. april 2024
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Vita Borre Jacobsen
E-mail: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets nummer: 24409
Kursets navn: Akutte og kroniske smerter - Hold maj 2023
Dato for kursus: 23. – 24. april 2024
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Morten Blichfeldt-Eckhardt
E-mail: mr.be@rsyd.dk

Kursets nummer: 24410
Kursets navn: Neuro, Traume, Præhospital   - Hold nov. 2021
Dato for kursus: 13.- 15. maj 2024
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Mikkel Bjerregaard Bøgeskov 
E-mail: mikkel.bjerregaard.boegeskov@regionh.dk

Kursets nummer: 24411
Kursets navn: Patientsikkerhed og inter-professionel kommunikation – Hold maj 2023
Dato for kursus: 27. -28. maj 2024
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Camilla Ahrnsbach & Astrid Plamboeck 
E-mail: camilla.ahrnsbach@regionh.dk & astrid.plamboeck@regionh.dk

Kursets nummer: 24412
Kursets navn: Ultralyd for anæstesiologer - Hold nov. 2023
Dato for kursus: 6. juni 2024
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Thomas Birkelund og Aage Christiansen
E-mail:thomas.birkelund@skejby.rm.dk & aagchr@gmail.com

Kursets nummer: 24413
Kursets navn: Luftvejshåndtering   - Hold maj 2024
Dato for kursus: 2. – 5. september 2024
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Borre Jacobsen
E-mail: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets nummer: 24414
Kursets navn: Avanceret intensiv terapi - Hold maj 2022
Dato for kursus: 9.-11. september 2024
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Steffen Christensen og Anders Grejs
E-mail: stefchri@rm.dk  & andegrej@rm.dk

Kursets nummer: 24415
Kursets navn: Anæstesi      - Hold nov.  2021
Dato for kursus: 16. – 17. september 2024
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Claus Andersen og Margrethe Jermiin Jensen 
E-mail: claus.andersen@rsyd.dk & margrethe.jermiin.jensen@rsyd.dk

Kursets nummer: 24416
Kursets navn: Intensiv terapi – (region øst) – Hold maj 2024
Dato for kursus: 24. – 25. september 2024
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Thomas Mohr
E-mail: Thomas.Mohr@regionh.dk

Kursets nummer: 24417
Kursets navn: Intensiv terapi (region nord & syd) - Hold maj 2024
Dato for kursus: 23. + 24. september 2024
Sted: Odense
Delkursusleder: Ulla Lei Larsen & Josefine Thomsen
E-mail: ulla.lei.larsen@rsyd.dk & josefine.thomsen@rsyd.dk

Kursets nummer: 24418
Kursets navn: Obstetrik anæstesi & Det nyfødte barn - Hold maj 2023
Dato for kursus: 2. – 3. oktober 2024
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Mette Legaard Andersson  
E-mail: mette.legaard.andersson@regionh.dk

Kursets nummer: 24419
Kursets navn: Klinisk beslutningstagning – Hold maj 2021
Dato for kursus: 7. – 9. oktober 2024
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Vita Borre Jacobsen
E-mail: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets nummer: 24420
Kursets navn: Ultralyd for anæstesiologer - Hold maj 2024
Dato for kursus: 31. oktober 2024
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Thomas Birkelund og Aage Christiansen
E-mail: thomas.birkelund@skejby.rm.dk & aagchr@gmail.com


Kursets nummer: 24421
Kursets navn: Akutte og kroniske smerter - Hold nov. 2023
Dato for kursus: 19. – 20. november 2024
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Morten Blichfeldt-Eckhardt
E-mail: mr.be@rsyd.dk

Kursets nummer: 24422
Kursets navn: Pædiatrisk anæstesi - Hold nov. 2022
Dato for kursus: 21. -23. oktober 2024
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: 
E-mail:  

Kursets nummer: 24423
Kursets navn: Patientsikkerhed og inter-professionel kommunikation – Hold nov. 2023
Dato for kursus: 26. – 27. november 2024
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Camilla Ahrnsbach & Astrid Plamboeck 
E-mail: camilla.ahrnsbach@regionh.dk & astrid.plamboeck@regionh.dk

Kursets nummer: 24424
Kursets navn: Neuro, Traume, Præhospital - Hold maj 2022
Dato for kursus: 2. – 4. december 2024
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Mikkel Bjerregaard Bøgeskov 
E-mail: mikkel.bjerregaard.boegeskov@regionh.dk

Arbejdsmedicin

Hovedkursusleder

Margrethe Bordado Sköld
Afdelingslæge
Holbæk Sygehus
4300 Holbæk

E-mail mskol@regionsjaelland.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Dansk Selskab for Folkesundhed eller kontakt hovedkursusleder.

Kursusadministration

Tilmelding til de rent arbejdsmedicinske kurser sendes til Pia Petersen: pia.petersen@rsyd.dk 

Tilmelding til fælleskurserne:
E-mail: hovedkursusleder@protonmail.com

Oplysninger om kursusrækken i 2024

Kursets nummer: 24501
Kursets navn: Pressehåndtering og individuel risikokommunikation
Dato for kursus: Forår 2024
Sted: Følger
Delkursusleder: Harald Meyer 
Email: harald.william.meyer@regionh.dk

Kursets nummer: 24502
Kursets navn: Forebyggelse og Tilbage til Arbejde
Dato for kursus: Forår 2024
Sted: Sjælland
Delkursusleder: Janne Julie Møller 
Email: jajm@regionsjaelland.dk

 

 

Børne- og ungdoms­psykiatri

Hovedkursusleder

Ida Maria Ingeholm Klinkby
Afdelingslæge
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, RegionH
B395 Ambulatorium for Unge
Dyrehavevej 48
3400 Hillerød
E-mail: ilar0044@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, seMålbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2024

Kursets nummer: 24601
Kursets navn: ADHD, Komorbiditet og differentialdiagnostik (Hold 2023)
Dato for kursus: 7. februar 2024
Sted: Århus
Delkursusleder: Stine Helene Randing 
E-mail: stine@stineranding.dk

Kursets nummer: 24602
Kursets navn: Farmakologisk behandling af ADHD (Psykofarmakologi 2) (Hold 2023)
Dato for kursus: 8. februar 2024
Sted: Århus
Delkursusleder: Shelagh Gwendolen Powell 
E-mail: shelpowe@rm.dk

Kursets nummer: 24603
Kursets navn: Retspsykiatri (Hold 2023)
Dato for kursus: 10. april 2024
Sted: København
Delkursusleder: Sophia Lindeberg
E-mail: sophia.lindeberg@regionh.dk

Kursets nummer: 24604
Kursets navn: Adfærds- og personlighedsforstyrrelser (Hold 2023)
Dato for kursus: 11. april 2024
Sted: Glostrup
Delkursusleder: Bernadette Buhl Nielsen
E-mail: bbnie@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 24605
Kursets navn: Misbrug (Hold 2023)
Dato for kursus: 12. april 2024
Sted: Glostrup
Delkursusleder: Jimmi Badawey
E-mail: jimmi.badawey@regionh.dk

Kursets nummer: 24606
Kursets navn: Teoretisk kursus psykopatologi (Hold 2024)
Dato for kursus: 16.-18. april 2024
Sted: Odense
Delkursusleder: Rikke Thaarup Wesselhøft
E-mail: rwesselhoeft@health.sdu.dk

Kursets nummer: 24607
Kursets navn: Teoretisk kursus Psykoterapi (Hold 2023)
Dato for kursus: 13.-15. maj 2024
Sted:  Århus
Delkursusleder: Peter Ramsing
E-mail: peterams@rm.dk

Kursets nummer: 24608
Kursets navn: Autismespektrumforstyrrelser, generelle udviklingsforstyrrelser og sjældne neuropsykiatriske lidelser (Hold 2024)
Dato for kursus: 22.-24.maj 2024
Sted: København
Delkursusleder: Heba Abu Riba og Hanne Elberling
E-mail: heba.abu.rida@regionh.dk og hanne.elberling@regionh.dk 

Kursets nummer: 24609
Kursets navn: Psykofarmakologi, interaktion og bivirkninger (Psykofarmakologi 1) (Hold 2023)
Dato for kursus: 9.-10. september 2024
Sted: København
Delkursusleder: Anne Katrine Pagsberg
E-mail: anne.katrine.pagsberg@regionh.dk

Kursets nummer: 24610
Kursets navn: Belastningsreaktioner og PTSD (Hold 2023)
Dato for kursus: 3. oktober 2024
Sted: København
Delkursusleder: Nanna Bork/ Anne Line Kjærholm Jørgensen
E-mail: nannakatrinebork@gmail.com / anne.line.kjaerholm.joergensen@regionh.dk

Kursets nummer: 24611
Kursets navn: Seksualitet og seksuelle overgreb (Hold 2023)
Dato for kursus: 4. oktober 2024
Sted: København
Delkursusleder: Karen Rischel
E-mail: Karen.egebjerg.rischel@regionh.dk

Kursets nummer: 24612
Kursets navn: Teoretisk kursus biologisk psykiatri (Hold 2024)
Dato for kursus: 7.-9. oktober 2024
Sted: København
Delkursusleder: Anne Katrine Pagsberg
E-mail: anne.katrine.pagsberg@regionh.dk

Kursets nummer: 24613
Kursets navn:  Teoretisk kursus udviklingspsykopatologi (Hold 2024)
Dato for kursus: 28., 29. og 30.oktober 2024
Sted:  Glostrup/København
Delkursusleder:  Bernadette Buhl Nielsen
E-mail: bbnie@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 24614
Kursets navn: Affektive lidelser (Hold 2023)
Dato for kursus: 7. november 2024
Sted: Odense
Delkursusleder: Rikke Wesselhøft
E-mail: rwesselhoeft@health.sdu.dk

Kursets nummer: 24615
Kursets navn: Spædbarnspsykiatri (Hold 2024)
Dato for kursus:  27. november 2024
Sted: København
Delkursusleder:  Anne Lise Olsen
E-mail: alol@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 24616
Kursets navn: Spiseforstyrrelser (Hold 2024)
Dato for kursus:  28. november 2024
Sted: København
Delkursusleder: Ulla Moslet
E-mail: ulla.moslet@regionh.dk

Kursets nummer: 24617
Kursets navn: Skizofreni (Hold 2023)
Dato for kursus: 9. december 2024
Sted: Århus
Delkursusleder: Martin Nygaard Hansen
E-mail: Martihan@rm.dk

Kursets nummer: 23618
Kursets navn: OCD, Tics og Tourette (Hold 2023)
Dato for kursus:  10. december 2024
Sted: Århus
Delkursusleder: Judith Becker Nielsen
E-mail: judiniss@rm.dk

Kursets nummer: 24619
Kursets navn: Angst og psykosomatik (Hold 2023)
Dato for kursus: 11. december 2024
Sted: Århus
Delkursusleder:  Anne Sofie Hansen
E-mail: ansoha@rn.dk

Dermato-venerologi

Hovedkursusleder

Ulrikke Lei
Uddannelsesansvarlig Overlæge,
Postgraduat Klinisk Lektor

Direkte: 38 67 33 75
Mail: ulrikke.lei@regionh.dk

Herlev og Gentofte Hospital
Hud- og allergiafdeling U
Opgang 15
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup

Tlf: 38 67 32 11
Fax: 38 67 76 15

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2024

Kursets nummer: 24701
Kursets navn: Dermatologiske manifestationer ved interne medicinske sygdomme. Delkursus 7
Dato for kursus: 4/3-6/3 2024
Sted: Århus
Delkursusledere: Rikke Bech og Stine Lund Andersen 
Email: Rikke.Bech@aarhus.rm.dk og stnade@rm.dk

Kursets nummer: 24702
Kursets navn: Kursus i basal dermatologi (Øst). Delkursus 0
Dato for kursus: 17/4 2024
Sted: Roskilde
Delkursusledere:  Kristina Ibler, Maria Kamstrup, Ulrikke Lei
Email: Ulrikke.lei@regionh.dk

Kursets nummer: 24703
Kursets navn: Den professionelle dermatolog og infektioner i huden. Delkursus 6
Dato for kursus: 22/5-24/5 2024
Sted: Roskilde
Delkursusledere: Ditte Saunte og Gregor Jemec
Email: Scb@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 24704
Kursets navn: Kursus i basal dermatologi (Vest). Delkursus 0
Dato for kursus: 4/10 2024
Sted: Odense
Delkursusledere: Sumangali Prasad, Rikke Bech, Ann-Katrine Rossau
Email: Sumangali.chandra.prasad@rsyd.dk

Kursets nummer: 24705
Kursets navn: Eksemer. Delkursus 8
Dato for kursus: 9/10-11/10 2024
Sted: Århus
Delkursusledere: Mette Sommerlund, Anne Bregnhøj, Jeanne Duus Johansen og Anne Birgitte Simonsen 
Email: Annebreg@rm.dk og mettsomm@rm.dk

Kursets nummer: 24706
Kursets navn: Inflammatoriske hudsygdomme. Delkursus 9
Dato for kursus: 23/10-25/10 2024
Sted: Aalborg
Delkursusledere: Kasper Hjuler og Lone Skov
Email: kf.hjuler@rn.dk og Lone.Skov.02@regionh.dk

Kursets nummer: 24707
Kursets navn: Dermato-patologi og laser. Delkursus 10
Dato for kursus: 11/11-13/11 2024
Sted: Bispebjerg og Gentofte Hospital
Delkursusledere: Merete Hædersdal og Ulrikke Lei
Email: Ulrikke.lei@regionh.dk

 

 

Gynækologi og Obstetrik

Hovedkursusleder

Lars Alling Møller
Telefon: 2892 4524
E-mail: hovedkursusleder@gmail.com

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Hovedkursusleder for de operative kurser:

Overlæge Mikkel Seyer-Hansen,
Gynækologisk afdeling
Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
e-mail: mseyer@dadlnet.dk

Oplysninger om kursusrækken i 2024

Kursets nummer:  24901
Kursets navn: Intrapartal obstetrik
Dato for kursus: 6.- 8. februar (uge 6) 2024.
Sted: Aarhus Universitetshospital.
Delkursusledere/ E Mails:  Afdelingslæge ph.d. Lise Brogaard; Overlæge, ph.d. Lone Egly Hvidman, Aarhus Universitetshospital, lonehvid@rm.dk samt professor, overlæge, dr.med. Lone Krebs, Hvidovre Hospital, Lone.krebs@regionh.dk.

Kursets nummer: 24902 
Kursets navn: Urogynækologi
Dato for kursus: 18.-19. april (uge 16) 2024.
Sted:  Aarhus Universitetshospital.
Delkursusledere/ E-mails: Overlæge, ph.d. Marianne Glavind-Kristensen, Aarhus Universitetshospital, marglavi@rm.dk samt professor, overlæge, dr. med. Niels Klarskov, Gynækologisk-obstetrisk afd., Herlev Hospital, niels.klarskov@regionh.dk

Kursets nummer: 24903 
Kursets navn: Benign gynækologi
Dato for kursus: 13.-16. maj (uge 20) 2024.
Sted: Nordsjællands Hospital
Delkursusledere/ E-mails: Overlæge, ph.d. Annette Settnes, Hillerød Hospital, Annette.Settnes@regionh.dk samt overlæge, dr. med. Pernille Ravn, Odense Universitetshospital pernille.ravn@rsyd.dk

Kursets nummer: 24904 
Kursets navn: Reproduktionsmedicin -  fertilitetsudredning, behandling og rådgivning.
Dato for kursus:  22.-24. maj (uge 21) 2024.
Sted: Horsens.
Delkursusledere/ E Mails: Overlæge, professor, ph.d. Jens Fedder, Odense Universitetshospital. Jens.Fedder@ouh.regionsyddanmark.dk samt læge Kirstine Kirkegaard, ph.d., Klinisk lektor, Konstitueret forskningsansvarlig Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Horsens/Kvindesygdomme og Fødsler Aarhus Universitetshospital kirstkrk@rm.dk

Kursets nummer: 24905 
Kursets navn: Kommunikation A
Dato for kursus:  30.-31. maj (uge 22)
Sted:  Hvidovre Hospital.
Delkursusledere/E-mails: Overlæge, ph.d. Christina Rørbye Lundin, Hvidovre Hospital, roerbye@dadlnet.dk samt Susanne Lund Kristensen, Afdelingslæge, ph.d. Fertilitetsklinikken Afd. for Kvindesygdomme og Fødsler Regionshospitalet Horsens susankst@rm.dk.

Kursets nummer:  24906 
Kursets navn: Gynækologisk endokrinologi.
Dato for kursus:  5.-7. juni 2024 (uge 23) 2024.
Sted:  Rigshospitalet.
Delkursusledere/E-mails:  Overlæge, ph.d. Anette Tønnes Pedersen, Rigshospitalet, atp@dadlnet.dk. Vakant stilling som delkursusleder.

Kursets nummer: 24907
Kursets navn:  Føtalmedicin
Dato for kursus:   22.-25. oktober (uge 43) 2024.
Sted:  Aarhus Universitetshospital, Skejby
Delkursusledere/ E Mails: Overlæge ph.d.  Ida Kirkegaard, idakirke@rm.dk samt Afdelingslæge ph.d.  Malou Barbosa, malopint@rm.dk, Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital.

Kursets nummer: 24908 
Kursets navn: Onkologisk gynækologi
Dato for kursus:  28.-30.oktober (uge 44) 2024.
Sted:  Odense
Delkursusledere/E-mails: Overlæge, dr. med. Lone Kjeld Petersen, Odense Universitetshospital, Lone.Kjeld.Petersen@rsyd.dk samt overlæge, ph.d. Gitte Ørtoft, Rigshospitalet, ortoft@dadlnet.dk.

Kursets nummer: 24909 
Kursets navn: Antepartal obstetrik
Dato for kursus: 20.-22. november (uge 47) 2024.
Sted: Rigshospitalet
Delkursusledere/E-mails: afdelingslæge, ph.d. Mona Aarenstrup Karlsen, Afdeling for graviditet, fødsel og barsel, Rigshospitalet, mona.aarenstrup.karlsen@regionh.dk samt Maria Cathrine C. V. Schmidt, Afdelingslæge, Afsnit for kvindesygdomme og fødsler, Aarhus Universitetshospital, Skejby, marish@rm.dk.

Kursets nummer: 24910 
Kursets navn: Kommunikation B
Dato for kursus:  28.-29.november (uge 48) 2024.
Sted:  Hvidovre Hospital.
Delkursusledere/E-mails: Overlæge, ph.d. Christina Rørbye Lundin, Hvidovre Hospital, roerbye@dadlnet.dk samt Susanne Lund Kristensen Afdelingslæge, ph.d. Fertilitetsklinikken Afd. for Kvindesygdomme og Fødsler Regionshospitalet Horsens susankst@rm.dk.

 

 

Intern medicin: Endokrinologi

Hovedkursusleder

Flemming Steen Nielsen 
Email: flemming.steen.nielsen@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2024

Kursets nummer: 241001
Kursets navn: Diabetes- og ernæringsbetingede sygdomme
Dato for kursus: forår 2024
Sted: Århus
Delkursusleder: Julie Støy
Email: julistoe@rm.dk

Kursets nummer:  241002
Kursets navn: Thyreoideasygdomme
Dato for kursus: efterår 2024
Sted: Herlev
Delkursusleder: Birte Nygaard
Email: Birte.Nygaard@regionh.dk

Kursets nummer: 241003
Kursets navn: Knogle- og calciummetaboliske sygdomme
Dato for kursus: Forår 2024
Sted: Ålborg
Delkursusleder: Peter Vestergaard
Email: p.vestergaard@rn.dk

Kursets nummer: 241004
Kursets navn: Hypofysesygdomme
Dato for kursus: efterår 2024
Sted: Århus
Delkursusleder: Kirstine Stockholm
Email: kirstine.stochholm@aarhus.rm.dk

Kursets nummer: 241005
Kursets navn: Binyre- og gonadesygdomme
Dato for kursus: efterår 2024
Sted: København
Delkursusleder: Caroline Kistorp
Email: caroline.michaela.kistorp@regionh.dk

 

 

Intern medicin: fælleskurser

Hovedkursusledere

Mette Holland-Fischer og Mette Yde Mattiesen 
hovedkursusleder@dsim.dk


For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2024

Kursusnummer: 241101
Kursets navn: Akut medicin, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 24
Sted: Aarhus 
Delkursusleder: Gowry Rasalingam  og Kasper Pryds
Email: sivagowrirasalingam@gmail.com

Kursusnummer 241102
Kursets navn: Akut medicin, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 24
Sted: Odense 
Delkursusleder: Inge Kirstine Holden 
Email: Inge.holden@rsyd.dk 

Kursusnumer 241103
Kursets navn: Akut medicin, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 24
Sted:København
Delkursusleder: Carsten Dirksen, Lena Bjergved Sigurd
Email: cardir@gmail.com lena.bjergved.sigurd.01@regionh.dk

Kursusnummer: 241104
Kursets navn: Akut medicin, Nord - November
Dato for kursus: November 24
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Gowry Rasalingam og Kasper Pryds
Email: sivagowrirasalingam@gmail.com

Kursusnummer 241105
Kursets navn: Akut medicin, Syd - November
Dato for kursus: November 24
Sted: Odense 
Delkursusleder: Inge Kirstine Holden 
Email: Inge.holden@rsyd.dk 

Kursusnummer 241106
Kursets navn: Akut medicin, Øst - November
Dato for kursus: November 2024
Sted:Odense
Delkursusleder: Carsten Dirksen, Lena Bjergved Sigurd
Email: cardirgmail.comlena.bjergved.sigurd.01@regionh.dk

Kursus Nummer 241107
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 24
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Gowry Rasalingam Og Kasper Pryds
Email: sivagowrirasalingam@gmail.com

Kursusnummer 241108
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 2024
Sted: Odense
Delkursusleder: Inge Kirstine Holden 
Email: Inge.holden@rsyd.dk 

Kursusnummer 241109
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 24
Sted: København
Delkursusleder:  Carsten Dirksen, Lena Bjergved Sigurd
Email: cardir@gmail.comlena.bjergved.sigurd.01@regionh.dk

Kursusnummer 241110
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Nord - November
Dato for kursus: November 24
Sted: Aarhus  
Delkursusleder: Gowry Rasalingam og Kasper Pryds 
Email: sivagowrirasalingam@gmail.com

Kursusummer 241111
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Syd - November
Dato for kursus: November 2024
Sted: Odense
Delkursusleder: Inge Kirstine Holden 
Email: Inge.holden@rsyd.dk 

Kursusnummer 241112
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Øst - November
Dato for kursus: November 24
Sted: København
Delkursusleder: Carsten Dirksen, Lena Bjergved Sigurd
Email: cardir@gmail.comlena.bjergved.sigurd.01@regionh.dk

Kursusnummer 241113
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Nord - Maj
Dato for kursus:  Maj 24
Sted: Århus. 
Delkursusleder: Niels Jessen, Casper Kierulf-Lassen, Ljubica.andersen
Email: ellenk@biomed.au.dk, Ljubica.andersen@biomed.au.dk

Kursusnummer 241114
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Syd - Maj
Dato for kursus:  Maj 24
Sted: Odense
Delkursusleder: Palle Mark Christensen
Email: pmchristensen@health.sdu.dk

Kursusnummer 241115
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 24
Sted: Slagelse. 
Delkursusleder: Gesche Jürgens
Email: gju@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 241116
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Nord - November
Dato for kursus: November 24 
Sted: Århus
Delkursusleder: : Niels Jessen, Casper Kierulf-Lassen, Ljubica.andersen
Email: ellenk@biomed.au.dk Ljubica.andersen@biomed.au.dk

Kursusnummer 241117
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Syd - November
Dato for kursus: November 24
Sted: 
Delkursusleder: Palle Mark Christensen
Email: pmchristensen@health.sdu.dk

Kursusnummer 241118
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 24
Sted: Sjælland 
Delkursusleder: Gesche Jürgens
Email: gju@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 241119 
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 2024
Sted: Århus
Delkursusleder: Lorenz Oppel + Jakob Udby Blicher
Email: loop@rn.dk + jakoblic@rm.dk

Kursusnummer 241120
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 24
Sted: Odense
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 241121
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 24
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 241122
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Nord - November
Dato for kursus: November 24
Sted: Aarhus
Delkursusleder: : Lorenz Oppel + Jakob Udby Blicher
Email: loop@rn.dk + jakoblic@rm.dk

Kursusnummer 241123
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Syd - November
Dato for kursus: November 24
Sted: Odense 
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 241124
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Øst - November
Dato for kursus: November 24
Sted: København
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 241125
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Nord - Maj
Dato for kursus:  Maj 24
Sted: Århus. 
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolmer@gamil.com

Kursusnummer 241126
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Syd - Maj
Dato for kursus:  Maj 24
Sted: Odense
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolmer@gmail.com

Kursusnummer 241127
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 24
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolmer@gmail.com

Kursusnummer 241128
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Nord - November
Dato for kursus: November 24
Sted: Århus
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolmer@gmail.com

Kursusnummer 241129
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Syd - November
Dato for kursus: November 24
Sted: Odense
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolmer@gmail.com

Kursusnummer 241130
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Øst - November
Dato for kursus: November 24
Sted: Roskilde 
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolmer@gmail.com

Kursusnummer 241131
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 24
Sted: Århus 
Delkursusleder: Gunnar Toft
Email: gunnar.toft@clin.au.dk

Kursusnummer 241132
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Syd - Maj
Dato for kursus: maj 24
Sted: Odense
Delkursusleder: Maja Thiele
Email: Maja.Thiele@rsyd.dk

Kursusnummer 241133
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Øst - Maj
Dato for kursus:  Maj 24
Sted: København
Delkursusleder: Anders Ellekær Junker
Email: anders.ellekaer.01@regionh.dk

Kursusnummer 241134
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Nord - November
Dato for kursus: November 24
Sted: Århus
Delkursusleder: Gunnar Toft
Email: gunnar.toft@clin.au.dk

Kursusnummer 241133
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Syd - November
Dato for kursus:  November 24
Sted: Odense
Delkursusleder: Maja Thiele
Email: maja.thiele@rsyd.dk

Kursusnummer 241137
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Øst - November
Dato for kursus: November 24
Sted: København
Delkursusleder: Anders Ellekær Junker
Email: anders.ellekaer.01@regionh.dk

Kursusnummer 241137
Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 24
Sted: Århus
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email: lars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursusnummer 241138
Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 24
Sted: Vejle
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email:  lars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursusnummer 241139
Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 24
Sted: København
Delkursusleder: Annette Tolbøl Lund Brixen. Line Hammer Dohn
Email: line.hammer.dohn.02@regionh.dk
Annette.torboel.lund.brixen@regionh.dk

Kursusnummer 241140
Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Nord - November
Dato for kursus: November 24
Sted: Århus 
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email:  lars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursusnummer 241141
Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Syd - November
Dato for kursus: November 24
Sted: Vejle
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email:  lars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursusnummer 241142
Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Øst - November
Dato for kursus: November 24
Sted: 
Delkursusleder: Annette Tolbøl Lund Brixen. Line Hammer Dohn
Email: line.hammer.dohn.02@regionh.dk
Annette.torboel.lund.brixen@regionh.dk

Kursusnummer 241143
Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 24
Sted: Århus
Delkursusleder: Gitte Mølgård Hansen
Email: gitte.moelgaard.hansen@rm.dk

Kursusnummer 241144
Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 24
Sted: Vejle
Delkursusleder: Torben Strodl Andersen
Email: torben.strodl.andersen@rsyd.dk

Kursusnummer 241145
Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 24
Sted: København
Delkursusleder: Trine Zeeberg Iversen og Jonas Sørensen
Email: trine.zeeberg.iversen@regionh.dk, jonas.soerensen@regionh.dk 

Kursusnummer 241146
Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Nord - November
Dato for kursus: November 24
Sted: 
Delkursusleder: Gitte Mølgård Hansen
Email: gitte.moelgaard.hansen@rm.dk

Kursusnummer 241147
Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Syd - November
Dato for kursus: November 24
Sted: 
Delkursusleder: Torben Strodl Andersen
Email: torben.strodl.andersen@rsyd.dk

Kursusnummer 241148
Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Øst - November
Dato for kursus: November 24
Sted:  København
Delkursusleder: Trine Zeeberg Iversen og Jonas Sørensen
Email: trine.zeeberg.iversen@regionh.dk

Kursusnummer 241149
Kursets navn: Den ældre patient, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 24
Sted: Århus
Delkursusleder: Jeppe Rosenbæk 
Email: jeppe.rosenbaek@rm.dk

Kursusnummer 241150
Kursets navn: Den ældre patient, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 24
Sted: Odense
Delkursusleder: Jens Ulrik-Rosholm
Email: jens-ulrik.rosholm@rsyd.dk

Kursusnummer 241151
Kursets navn: Den ældre patient, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 24
Sted: København
Delkursusleder: Maja Sparre 
Email: majasparre@gmail.com

Kursusnummer 241152
Kursets navn: Den ældre patient, Nord - November
Dato for kursus: November 24
Sted: Århus 
Delkursusleder: Jeppe Rosenbæk 
Email: jeppe.rosenbaek@rm.dk

Kursusnummer 241153
Kursets navn: Den ældre patient, Syd - November
Dato for kursus: November 24
Sted: Odense 
Delkursusleder: Jens Ulrik-Rosholm
Email: jens-ulrik.rosholm@rsyd.dk

Kursusnummer 241151
Kursets navn: Den ældre patient, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 24
Sted: København
Delkursusleder:  Maja Sparre
Email:  majasparre@gmail.com

Kursusnummer 241154
Kursets navn: Den ældre patient, Øst - November
Dato for kursus: November 24
Sted: København
Delkursusleder:  Maja Sparre
Email:  majasparre@gmail.com

Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi

Hovedkursusleder:

Overlæge Bo Søndergaard
Gastroenheden Medicinsk Sektion
Hvidovre Hospital
Mail: ahh-kursusgashep@regionh.dk
Arbejdsmobil: 3862 5738
Privatmobil: 2230 7400

Henvendelse rettes til:

Afdelingsledelsessekretær Charlotte Ravn
E-mail: ahh-kursusgashep@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside: Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi.

 

Oplysninger om kursusrækken i 2024

Kursets nummer: 241201
Kursets navn: Gastrointestinal endoskopi
Dato for kursus: 01.02.24 - 02.02.24
Sted:  Hvidovre Hospital
Delkursusleder:  Srdan Novovic/Stig Borbjerg Laursen
Email: Srdan.novovic@regionh.dk/Stig.laursen@rsyd.dk

Kursets nummer: 241202
Kursets navn: Gastrointestinal billeddiagnostik
Dato for kursus: 07.05.24.-08.05.24.
Sted: Hvidovre Hospital
Delkursusleder: Thomas Skårup Kristensen/Christian Otto Mortensen
Email: Thomas.skaarup.kristensen@regionh.dk/christian.otto.mortensen@regionh.dk

Kursets nummer: 241203
Kursets navn: Gastroenterologi
Dato for kursus: 28.10.24-31.10.24
Sted: Sandbjerg Kursuscenter, Sønderborg
Delkursusleder: Klaus Theede/Lotte Fynne
Email: klaus.theede@regionh.dk/lotte.fynne@rm.dk

Kursets nummer: 241204
Kursets navn: Avanceret gastroenterologi og hepatologi
Dato for kursus:  26.11.24 - 29.11.24
Sted: Kursuscenter Huset, Middelfart
Delkursusleder: Jens Kjeldsen/Henning Grønbæk
Email: Jens.kjeldsen@rsyd.dk/Henngroe@rm.dk

Kursets nummer: 241205
Kursets navn: Møde for alle delkursusledere
Dato for kursus: 3. kvartal 2024
Sted: Hvidovre Hospital
Delkursusleder: Bo Søndergaard
Email: bo.soendergaard@regionh.dk

 

 

Intern medicin: geriatri

Hovedkursusleder

Pia Nimann Kannegaard
Overlæge, specialeansvarlig overlæge på Geriatrisk-Palliativ afdeling GP, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital
Email: pia.nimann.kannegaard@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2024

Kursets nummer: 241301
Kursets navn: Geriatriske sygdomme 2, fald m.m.
Dato for kursus: 19.-21. marts 2024
Sted: København
Delkursusleder: Maria Holte og Annette Højmann
Email: maria.holte.nielsen@regionh.dk og hoejmann@dadlnet.dk

Kursets nummer: 241302
Kursets navn: Aldring og Samfund (tidligere At blive gammel i et aldrende samfund)
Dato for kursus: November 2024
Sted: Svendborg
Delkursusleder: Signe Høi-Rasmussen og Ann-Kristine Weber Giger
Email: Signe.Hoei.Rasmussen@rsyd.dk og Ann-Kristine.Weber.Giger@rsyd.dk


Intern medicin: Hæmatologi

Hovedkursusleder:

Eva Funding
Consultant/ Uddannelsesansvarlig overlæge
Associate professor/ Klinisk undervisningslektor
Rigshospitalet
Department of Hematology
Blegdamsvej 9
2100 Copenhagen Ø
Denmark
Direct: + 45 35 45 78 29
Cell:+ 45 23 36 87 81
Mail: eva.funding@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2024

Kursets nummer: 241401 
Kursets navn: Akut leukæmi, myelodysplasi og transplantation 
Dato for kursus: 30. og 31. januar 2024 
Sted: Aarhus 
Delkursusleder: Lene Hyldahl Ebbesen og Lene Østergaard Jepsen 
Email: leneebbe@rm.dk Lene.Jepsen@rsyd.dk 

Kursets nummer: 241402 
Kursets navn: Myeloproliferativ neoplasi og trombofili 
Dato for kursus: 29. februar – 1. marts 2024 
Sted: Aarhus 
Delkursusleder: Christen Lykkegaard og Peter Niekerk 
Email: petevank@rm.dk og christen.bertel.lykkegaard.andersen@regionh.dk 

Kursets nummer: 241403 
Kursets navn: Den Hæmatologiske patient 
Dato for kursus: 17.-19. september 2024 
Sted: København 
Delkursusleder: Andreas Glenthøj og Henrik Frederiksen 
Email: andreas.glenthoej@regionh.dk og henrik.frederiksen@rsyd.dk 

Kursets nummer: 221404 
Kursets navn: Behandlingsmodaliteter i hæmatologi 
Dato for kursus: 2.-3. oktober 2024 
Sted: Roskilde 
Delkursusleder: Sif Gudbrandsdottir og (besluttes 13.11) 
Email: sif.gudbrandsdottir@gmail.com

 

 

Intern medicin: Infektionsmedicin

Hovedkursusledelse

Michala Vaaben Rose
Afdelingslæge, ph.d. 
Infektionsmedicinsk afdeling 144
Hvidovre Hospital
Kettegaards alle 30
2650 Hvidovre
E-mail: michala.vaaben.rose@regionh.dk

Inge Kristine Holden
Overlæge, PhD, MPH
Infektionsmedicinsk Afdeling Q
Odense Universitetshospital
Kløvervænget 4 
5000 Odense C 
E-mail: Inge.Holden@rsyd.dk 

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

 

Oplysninger om kursusrækken i 2024

Kursets nummer: 241501
Kursets navn: Infektionshygiejne/profylakse, sepsis og urogenitale infektioner
Dato for kursus: sommer 2024
Sted: Endnu ikke meldt ud
Delkursusleder: Rikke Krogh-Madsen og Michael Dalager-Pedersen
Email: rikke.krogh-madsen@regionh.dk og midp@rn.dk

Kursets nummer: 241502
Kursets navn: CNS infektioner
Dato for kursus: Efterår 2024
Sted: Endnu ikke meldt ud
Delkursusleder: Lars Omland og Jacob Bodilsen
Email: lars.haukali.hoej.omland@regionh.dk og jacob.bodilsen@rn.dk

Kursets nummer: 241503
Kursets navn: Knogle og bløddelsinfektioner
Dato for kursus: Efterår 2024
Sted: Endnu ikke meldt ud
Delkursusleder: Michala Kehrer og Jesper Smit
Email: michala.kehrer@rsyd.dk og jesm@rn.dk 

Kursets nummer: 241504
Kursets navn: Diplom kursus i tropemedicin
Dato for kursus: løbende

Intern medicin: kardiologi

Hovedkursusleder:

Martin Snoer
Uddannelsesansvarlig Overlæge
Formand for DCS uddannelsesudvalg, Hovedkursusleder
Kardiologisk Afdeling
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Telefon: 22 40 43 78
E-mail: marsn@regionsjaelland.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

 

Oplysninger om kursusrækken i 2024

Kursets nummer: 241601
Kursets navn: TEE kursus (forår)
Dato for kursus: Uge 17 2024 (datoer følger)
Sted: Ålborg/Odense/København
Delkursusleder: Ulrik Christiansen
Email: ulrik.christiansen@rn.dk

Kursets nummer: 241602
Kursets navn: TEE kursus (efterår)
Dato for kursus: Uge 49 2024 (datoer følger)
Sted: Ålborg/Odense/København
Delkursusleder: Ulrik Christiansen
Email: ulrik.christiansen@rn.dk

Kursets nummer: 241603
Kursets navn: HU1 (E2023/F2024)
Dato for kursus: 8.-10. oktober 2024
Sted: Vejle
Delkursusleder: Lone Kærslund Andersen
Email: lone.kaerslund.andersen@rsyd.dk

Kursets nummer: 241604
Kursets navn: HU2 (E2022/F2023)
Dato for kursus: 24.-26. september 2024
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Niels Eske Bruun
Email: Nbru@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 241605
Kursets navn: HU3 (E2021/F2022)
Dato for kursus: 10.-13. juni 2024
Sted: Odense
Delkursusleder: Kristina Høeg Vinther
Email: Kristina.Hoeg.Vinther@rsyd.dk

Kursets nummer: 241606
Kursets navn: HU4 (E2020/F2021)
Dato for kursus: 23.-25. april 2024
Sted: Århus
Delkursusleder: Susanne Aagaard
Email: suasoe@rm.dk

Kursets nummer: 241607
Kursets navn: HU5 (E2019/F2020)
Dato for kursus: 23.-24. januar 2024
Sted: København
Delkursusleder: Jesper Kjærgaard
Email: jesper.kjaergaard@dadlnet.dk

 

 

Intern medicin: Lungesygdomme

Hovedkursusleder

Morten Borg
Overlæge
Medicinsk afdeling
Sygehus Lillebælt Vejle
E-mail: Morten.hornemann.borg@rsyd.dk 

 

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2024

Kursets nummer: 241701
Kursets navn: Kursus i klinisk respirationsfysiologi
Dato for kursus: 22.-23. januar
Sted: København
Delkursusleder: Jann Mortensen
Email: jann.mortensen@regionh.dk

Kursets nummer: 241702
Kursets navn: Kursus i KOL og NIV
Dato for kursus: 4. + 5. november
Sted: København
Delkursusleder: Anders Løkke og Nina Skavlan Godtfredsen
Email: aloekke@gmail.com og nina.skavlan.godtfredsen@regionh.dk

Kursets nummer: 241703
Kursets navn: Kursus i astma
Dato for kursus: 11. + 12. marts
Sted:  København
Delkursusleder: Charlotte Suppli Ulrik og Johannes Martin Schmid
Email: csulrik@dadlnet.dk og joschm@rm.dk

Kursets nummer: 241704
Kursets navn: Kursus i allergi
Dato for Kursus: 13.+14. marts
Sted: København
Delkursusleder: Vibeke Backer og Tina Skjold
E-mail: Backer@dadlnet.dk og Tinaskjo@rm.dk

Kursets nummer: 241705
Kursets navn: Kursus i pulmonale infektioner
Dato for kursus: 21. + 22. oktober
Sted: København
Delkursusleder: Andreas Fløe Hvass og Pradeesh Sivapalan
Email: andrniel@rm.dk og pradeesh.sivapalan.02@regionh.dk

Kursets nummer: 241706
Kursets navn: Kursus i infiltratudredning inkl. pleuraeffusioner, mesotheliom og hæmoptyse
Dato for kursus: 8. + 9. april
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Amal Durakovic og Nina Voldby
Email: amaldurakovic@hotmail.com og ninavold@rm.dk

Kursets nummer: 241707
Kursets navn: Kursus i invasiv diagnostik
Dato for kursus: 4.-6. november
Sted: København
Delkursusleder: Anne Orholm og Søren Helbo
Email: anne.orholm.nielsen@regionh.dk og soerskaa@rm.dk

Kursets nummer: 241708
Kursets navn: Kursus i interstitielle lungesygdomme
Dato for kursus: 5. + 6. februar
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Saher Shaker og Elisabeth Bendstrup
Email: saher@dadlnet.dk og kabend@rm.dk

Intern medicin: nefrologi

Hovedkursusleder

Overlæge Marsela Resuli
Endokrinologisk Nefrologisk Afdeling
NOH Hillerød
Tlf 4829 3391
E-mail: marsela.resuli@regionh.dk

Sekretær

Connie Kjærgaard Johansen
Tlf. 4732 2140
E-mail:  ckjh@regionsjaelland.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

 

Oplysninger om kursusrækken i 2024

Kursets navn: Specialespecifikt kursus for nefrologer i Transplantation og Immunologi
Dato for kursus: 10.-12.04.2024
Sted: Rigshospitalet, København
Delkursusleder: Søren Schwartz Sørensen & Karin Skov
Email: Soeren.Schwartz.Soerensen@regionh.dk   Karin.Skov@auh.rm.dk

Kursets nummer: 241802
Kursets navn: Specialespecifikt kursus for nefrologer i sekundær og kompliceret primær arteriel hypertension
Dato for kursus: 13.-15.11.2024
Sted: Herlev Hospital, Herlev 
Delkursusleder: Niels Henrik Buus & Marie Frimodt-Møller
Email: nhb@biomed.au.dk marie.frimodt-moeller@regionh.dk

 

 

Intern medicin: reumatologi

Hovedkursusleder

Afsnitsansvarlig overlæge Birte S. Juul,
Rigshospitalet Glostrup, VRR
birte.juul.01@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2024

Kursets nummer: 241901
Kursets navn: Delkursus 1 – Inflammatoriske lidelser 1
Dato for kursus: 7.-10. oktober 2024
Sted: Rigshospitalet Glostrup
Delkursusleder: Overlæge Mette Bjørndal Axelsen
Email: mette.bjoerndal.axelsen.01@regionh.dk

Kursets nummer: 241902
Kursets navn: Delkursus 2 – Inflammatoriske lidelser 2
Dato for kursus: 5.-7. februar 2024
Sted: Århus Universitetshospital
Delkursusleder: Afdelingslæge Kresten Keller
Email: kreskell@rm.dk

Kursets nummer: 241903
Kursets navn: Delkursus 3 – Den patologiske underekstremitet og degenerative rygsygsomme
Dato for kursus: 23.-26. september 2024
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Overlæge Lars Juul
Email: lars.juul.01@regionh.dk

Kursets nummer: 241904
Kursets navn: Delkursus 4 – Den patologiske overekstremitet
Dato for kursus: 29. januar 2024
Sted: Ålborg Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Line Heisterberg Larsen
Email: lihl@rn.dk

Kursets nummer: 241905
Kursets navn: Delkursus 5 – Vaskulit og bindevævssygdomme
Dato for kursus: 27.-29. februar 2024
Sted:  Århus Universitetshospital
Delkursusleder: Professor, overlæge Ellen Hauge og afdelingslæge Anne Troldborg
Email: ellen.hauge@aarhus.rm.dk

Kursets nummer: 241906
Kursets navn: Delkursus 6 – Komplekse reumatologiske tilstande
Dato for kursus: 9.-11. september 2024
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Hans Chr. Horn
Email: hans.horn@rsyd.dk

Karkirurgi

Hovedkursusleder:

Jonas Eiberg
Professor,  PhD 
Karkirurgisk afdeling og Københavns Universitet 
Rigshospitalet
E-mail: jonas.peter.eiberg@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, seMålbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2024

Kursets nummer: 242001
Kursets navn: Basalt ultralydskursus for karkirurger (externt kursus via ESVS)
Dato for kursus: 31/1 – 2/2-2024  (inkl)
Sted: Rigshospitalet , København
Delkursusleder: Kim Kargaard Bredahl
Email: kim.kargaard.bredahl@regionh.dk
Varighed: 3 dage

Kursets nummer: 242002
Kursets navn: Basale endovaskulære teknikker (externt kursus via CAMES)
Dato for kursus: Der er kun 2 kursister pr hold og der planlægges 2 kurser for 4 kursister i 2024:
1) maj 15.-17. (inkl) og 2) november 13.-15. (inkl)
Sted: CAMES Rigshospitalet, København 
Delkursusleder: Michael Strøm
Email: Michael.Stroem@regionh.dk
Varighed: 3 dage

Kursus nummer 242003
Kursus navn: Underekstremitetsiskæmi
Dato 12/9-13/9 2024 (inkl)
Sted: Kolding Hospital
Delkursusleder. amrit.rai@rsyd.dk
Varighed: 2 dage

Kursus nummer 242004
Kursus navn: Sår- og fodterapi 
Dato 12/12-2024 
Sted. Viborg Hospital
Delkursusleder: Annette Høgh Annette.hoegh@midt.rm.dk
Varighed: 1 dag

 

 

Kirurgi

Hovedkursusleder

Randi Beier-Holgersen 
Overlæge 
Uddannelsessekretariatet 
Kirurgisk afdeling 
Nordsjællands Hospital, Hillerød 
Dyrehavevej 29 
3400 Hillerød 
E-mail: Randi.Beier-Holgersen@regionh.dk

Henvendelse rettes til

Lægesekretær Mette Wive 
E-mail: mettebestwellfare@gmail.com

For kursister ansat efter 1. januar 1996 og indtil 01. januar 2005: kræves deltagelse i et obligatorisk kursus i operativ kirurgi og 8 teoretiske kurser, heraf max. i alt 2 tværfaglige kurser. Herudover kan man valgfrit deltage i praktisk kursus i Davos og mikrokirurgi.

Der kræves ikke deltagelse i specielle tilvalgskurser for at opnå speciallægeanerkendelse i et grenspeciale. Eneste undtagelse fra denne regel er speciallægeanerkendelse i plastikkirurgi; hertil kræves deltagelse i 4 nordiske delkurser i plastikkirurgi og godkendelse af den plastikkirurgisk hovedkursusleder for denne del af kursusprogrammet.

Eventuelt kan andre indenlandske og udenlandske kurser indgå som et tilvalgskursus. Hertil kræves en ansøgning med dokumentation for, at kursus er gennemført, og at kursusprogrammet fremsendes til uddannelsesudvalget, som derefter tager stilling til ansøgningen.

For læger i hoveduddannelsesforløb kirurgi, plastikkirurgi, karkirurgi og urologi (common trunc) ansat efter 01. januar 2005 er alle kurser obligatoriske. Der vil efter ansættelsen blive fremsendt en undervisningsplan med navn på de enkelte kurser og periode for afvikling, hvor de eksakte datoer ikke er fastlagt, det vil være de følgende års kursusafvikling, er fremgår af listen, der vil kunne ses på nedenstående liste og på www.danskkirurgiskselskab.dk samt www.gastroenterologi.dk

Afdelingsledelsen skal straks informeres om tidspunktet for kursusrækken.

Kursister der har kursusbevishæfte fra Sundhedsstyrelsen må selv sikre sig delkursuslederens attestation for deltagelse i de enkelte kurser.  

Mere end 10 procents fravær ved et kursus accepteres sædvanligvis ikke.

Ved ansøgning om speciallægeanerkendelse skal medsendes kursusbevis attesteret af hovedkursuslederen.

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger i kursusrækken 2024

Kursets navn: nr. 242101 (1124) Mammakirurgi
Dato for kursus: 26-02-2024
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Marianne Djernes Korsgaard (Lautrup)
Email: marianne.korsgaard@dadlnet.dk

Kursets navn: nr. 242102 (1117) Teoretisk fælleskirurgisk Kursus 
Dato for kursus: 14-03-2024 – 15-03-2024
Sted: Hillerød 
Delkursusleder: Katrine Kanstrup
Email: katrine.kanstrup@regionh.dk

Kursets navn: nr. 242103 (1135) Den kirurgiske kræftpatient
Dato for kursus: 10-04-2024 – 12-04-2024
Sted: København
Delkursusleder: Stefan Burgdorf/Pieter de Heer
Email: stefan.kobbelgaard.burgdorf@regionh.dk

Kursets navn: nr. 242104 (1133) Avanceret kirurgisk endoskopi
Dato for kursus: 15-04-2024 – 16-04-2024
Sted: København
Delkursusleder: Michael Patrick Achiam 
Email: Michael.Patrick.Achiam.01@regionh.dk

Kursets navn: nr. 242105 (1129) Den akutte kirurgiske patient
Dato for kursus: 22-04-2024 – 24-04-2024
Sted: København
Delkursusleder: Anders Peter Skovsen
Email: anders.peter.skovsen@regionh.dk

Kursets navn: nr.  242106 (1131) Børnekirurgi
Dato for kursus: 29-04-2024
Sted: Odense 
Delkursusleder: Mark Bremholm Ellebæk
Email: mark.ellebaek1@rsyd.dk

Kursets navn: nr. 242107 (1126) Traumatologi
Dato for kursus: 27-05-2024 – 29-05-2024
Sted: Århus
Delkursusleder: Mette Cathrine Lauridsen
Email: trilau@dadlnet.dk

Kursets navn: nr. 242108 (1130) Den akutte kirurgiske patient
Dato for kursus: 26-08-2024 – 28-08-2024
Sted: Århus
Delkursusleder: Anders Peter Skovsen
Email: anders.peter.skovsen@regionh.dk

Kursets navn: nr. 242109 (1134) Avanceret kirurgisk endoskopi
Dato for kursus: 05-09-2024 – 06-09-2024
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Michael Patrick Achiam 
Email: Michael.Patrick.Achiam.01@regionh.dk

Kursets navn: nr. 242110 (1125) Mammakirurgi
Dato for kursus: 09-09-2024
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Marianne Djernes Korsgaard (Lautrup)
Email: marianne.korsgaard@dadlnet.dk

Kursets navn: nr. 242111 (1145) Teoretisk fælleskirurgisk Kursus 
Dato for kursus: 12-09-2024 – 13-09-2024
Sted: Hillerød 
Delkursusleder: Afdelingslæge Katrine Kanstrup
Email: katrine.kanstrup@regionh.dk

Kursets navn: nr. 242112 (1127) Traumatologi
Dato for kursus: 30-09-2024 – 02-10-2024
Sted: København
Delkursusleder: Emma Possfelt Møller
Email: emma.marie.possfelt-moeller@regionh.dk

Kursets navn: nr. 242113 (1136) Den kirurgiske kræftpatient
Dato for kursus: 02-10-2024 – 04-10-2024
Sted: Regionshospitalet Gødstrup
Delkursusleder: Anders Husted Madsen
Email: andemads@rm.dk

Kursets navn: nr. 242114 (1128) Traumatologi
Dato for kursus: 06-11-2024 – 08-11-2024
Sted: Odense 
Delkursusleder: Thomas Bjørsum- Meyer
Email: thomas.bjoersum-meyer@rsyd.dk

Kursets navn: nr. 242115 (1132) Børnekirurgi
Dato for kursus: 05-12-2024
Sted: København
Delkursusleder: Maria Magdalena Fossum
Email: maria.magdalena.fossum@regionh.dk

 

Kirurgiske færdighedskurser

Hovedkursusleder

Viggo Bjerregaard Kristiansen
Overlæge 
Gastroenheden 
Hvidovre Hospital 
2650 Hvidovre 
E-mail: viggo.bjerregaard.kristiansen@regionh.dk

Henvendelse rettes til

Lægesekretær Mette Wive
E-mail: mettebestwellfare@gmail.com

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2024

Kirurgiske færdighedskurser, København, Odense og Århus

Kursets navn: nr. 242201(1119) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 15-01-2024 – 19-01-2024
Sted: Aarhus 
Delkursusleder: Overlæge Anne-Sofie Kannerup 
Email: annkan@rm.dk

Kursets navn: nr. 242202(1120) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 22-01-2024 – 26-01-2024
Sted: Odense 
Delkursusleder: Overlæge Ole Steen Bjerring 
Email: ole.bjerring@rsyd.dk

Kursets navn: nr. 242203(1137) Laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 07-02-2024 – 09-02-2024
Sted: København
Delkursusleder: Overlæge Astrid E Boilsen
Email: Astrid.Elisabeth.Bruun.Boilesen@regionh.dk

Kursets navn: nr. 242204(1140) Åben kirurgi
Dato for kursus: 06-03-2024 – 08-03-2024
Sted: København
Delkursusleder: Overlæge Paul Krohn
Email: paul.suno.krohn@regionh.dk

Kursets navn: nr. 242205(1141) Åben kirurgi
Dato for kursus: 18-03-2024 – 20-03-2024
Sted: Odense 
Delkursusleder: Overlæge Lasse Bugge
Email: Lasse.Bugge@rsyd.dk

Kursets navn:  nr. 242206(1121) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 13-05-2024 – 17-05-2024
Sted: København
Delkursusleder: Overlæge Louise Preisler
Email: louise.preisler.01@regionh.dk

Kursets navn: nr. 242207(1138 Laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 10-06-2024 – 12-06-2024
Sted: Aarhus 
Delkursusleder: Overlæge Uffe Schou Løve
Email: skovloeven@gmail.com

Kursets navn: nr. 242208(1146) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 16-09-2024 – 20-09-2024
Sted: Aarhus 
Delkursusleder: Overlæge Anne-Sofie Kannerup 
Email: annkan@rm.dk

Kursets navn: nr. 242209(1142) Åben kirurgi
Dato for kursus: 07-10-2024 – 09-10-2024
Sted: Aarhus 
Delkursusleder: Overlæge Anders Knudsen
Email: andeknud@rm.dk

Kursets navn:  nr. 242210(1123) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 18-11-2024 – 22-11-2024
Sted: København
Delkursusleder: Overlæge Louise Preisler
Email: louise.preisler.01@regionh.dk

Kursets navn: nr. 242211(1132) Laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 25-11-2024– 27-11-2024
Sted: Odense 
Delkursusleder: Overlæge Jesper Durup
Email: durup@dadlnet.dk

Kirurgiske færdighedskurser operativ gynækologi

Kursets nummer: 245001
Kursets navn: Operativ Gynækologi I
Dato for kursus: 11-15 marts 2024
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Mikkel Seyer-Hansen
Email:mseyer@dadlnet.dk

Kursets nummer: 245002
Kursets navn: Operativ Gynækologi II
Dato for kursus: 19-23 august 2024
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Mikkel Seyer-Hansen
Email:mseyer@dadlnet.dk

Kirurgiske færdighedskurser ortopædisk kirurgi
Kursets nummer: 245101
Kursets navn: Kirurgisk Færdighedskursus - Forår
Dato for kursus: 8.-12. april
Sted: Århus Universitets Hospital
Delkursusleder: Li Haisheng
Email: haishli4@rm.dk

Kursets nummer: 245102
Kursets navn: Kirurgisk Færdighedstræning - Efterår
Dato for kursus: 28. oktober – 1. november 
Sted: Århus Universitets Hospital
Delkursusleder: Li Haisheng
Email: haishli4@rm.dk

 

Klinisk biokemi

Hovedkursusleder:

Nete Hornung
Ledende overlæge, Klinisk lektor, MPG, ph.d.
Klinisk Biokemisk afdeling ▪ Hospitalsenheden Vest
Lægårdvej 12 ▪ DK-7500 Holstebro
Mobil 2240 9151
Mail: