xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning om sundhedsberedskab til kommuner og regioner

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning i planlægning af sundhedsberedskabet. Vejledningen er tiltænkt kommuner og regioner, og har til formål at understøtte og kvalitetssikre den sundhedsberedskabsplanlægning, der foregår i landets regioner og kommuner.

Vejledningen er primært en hjælp til, hvordan regioner og kommuner skal planlægge deres sundhedsberedskab, og beskriver det forventede indhold af myndighedernes sundhedsberedskabsplaner.

Vejledningen går ikke i dybden med de enkelte begreber og opgaver i god beredskabsplanlægning, men forholder sig til de mest centrale opgaver i sundhedsberedskabsplanlægningen. Vejledningen skal således være med til at skabe et overblik over hvilke opgaver og ansvar der påhviler kommune og region i henhold til planlægning af sundhedsberedskabet. 

For en uddybning og eksemplificering af koncepter, opgaver og ansvar er udarbejdet henholdsvis en håndbog for kommune og en håndbog for region. Håndbøgerne kan bruges som et opslagsværk der supplerer vejledningen. Ydermere findes en aktør- og ordliste som samler aktører samt en række af de mest anvendte forkortelser og begreber i sundhedsberedskabet.

Planlægning af sundhedsberedskab: Vejledning til kommuner og regioner (2023)

Håndbog for kommuner til planlægning af sundhedsberedskab 2023

Håndbog for regioner til planlægning af sundhedsberedskab 2023

Aktør- og ordliste, planlægning af sundhedsberedskab 2023

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning (Beredskabsstyrelsen)

Opdateret 25 MAJ 2023