xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­beredskabet

Sundhedsberedskabet aktiveres, når der er et behov ud over det sædvanlige, som ikke kan håndteres inden for rammerne af det almindelige sundhedsvæsen. Kommuner og regioner er ansvarlige for at planlægge sundhedsberedskabet, og Sundhedsstyrelsen understøtter denne opgave med vejledning og rådgivning.

Danmark har et velfungerende sundhedsvæsen, som til dagligt behandler et stort antal syge og tilskadekomne. Det er vigtigt, at alle dele af sundhedsvæsenet også er klar, hvis der en dag bliver brug for en ekstraordinær indsats på grund af fx en ulykke eller angreb i Danmark.

Driftsopgaverne i sundhedsvæsenet løses af regionerne og kommunerne. Regioner og kommuner skal derfor også sikre, at sundhedsvæsenet kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet ud over det daglige niveau ved beredskabshændelser, fx større ulykker eller epidemier.

Alle regioner og kommuner skal lave beredskabsplaner på sundhedsområdet, der skal revideres mindst hver fjerde år. Planerne skal indsendes til rådgivning hos Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om planlægning af sundhedsberedskabet, der opstiller overordnede rammer og anbefalinger for regioners og kommuners sundhedsberedskabsplanlægning.

Sundhedsberedskabet omfatter organisatorisk følgende områder:

Sygehusberedskab

Sygehusberedskabet er beredskabet i det samlede sygehusvæsen, herunder private sygehuse. Sygehusberedskabet skal sikre, at der kan ydes syge og tilskadekomne behandling på sygehus.

Den præhospitale indsats

Den præhospitale indsats er indsatsen inden ankomst til sygehus over for akut syge, tilskadekomne og fødende. Den præhospitale indsats skal sammen med sygehusberedskabet kunne håndtere og behandle et større antal tilskadekomne eller personer med akut opstået sygdom uden for sygehusene.

Lægemiddelberedskab

Lægemiddelberedskabet er beredskabet af lægemidler og medicinsk udstyr. Lægemiddelberedskabet skal sikre, at man kan imødekomme de ændrede krav til forbrug, forsyning og distribution, som må forudses ved beredskabshændelser.

Den primære sundhedssektor

Beredskabet i den primære sundhedssektor er beredskabet i den del af sundhedsvæsenet, som ikke er en del af sygehusberedskabet eller den præhospitale indsats – fx praktiserende læger, hjemmepleje og apoteker.

Den primære sundhedssektor skal sikre en videreførelse af de daglige opgaver, samt tilpasse sig de ændrede krav, som situationen fordrer, herunder forebyggelses-, behandlings- og omsorgsopgaver.

Lovgivning og regler

De overordnede regler om regioners og kommuners planlægning af sundhedsberedskabet findes i:

Opdateret 14 JUN 2022