xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

FAQ om Klinisk basisuddannelse for læger (KBU)

Hvis du ikke har fået svar på det du søger på de foregående sider, kan du her finde svar på de oftest stillede spørgsmål.

Spørgsmål og svar om KBU

Kan jeg tilmelde mig KBU, hvis jeg ikke er blevet forhåndsregistreret?

Nej, din tilmelding vil fejle. Hvis du ikke er blevet forhåndsregistreret, skal du kontakte universitetet, og bede dem om at sende dine oplysninger til os. Herefter får du vores informationsmail og kan endelig tilmelde dig KBU.

Vi anbefaler at du sender dine personfølesomme oplysninger til Sundhedsstyrelsen på en sikker mail. Brug eventuelt din digitale postkasse på www.borger.dk.

Det er dit eget ansvar at tilmelde dig inden for tidsfristen.

Kan jeg, inden jeg har valgt forløb, gemme mit tildelte nummer i lodtrækningen til en senere periode?

Det er ikke muligt at gemme sit tildelte nummer til en senere periode. Når du har fået tildelt et nummer, skal du vælge forløb i samme runde ellers bliver du automatisk tildelt et KBU-forløb. Det er kun i særlige tilfælde (ikke-bestået eksamen, orlov iht lovgivning, forskning, værnepligt), at du kan udskyde opstart af dit KBU forløb.

Hvornår skal jeg begynde mit KBU forløb?

Det vil afhænge af dit valgte forløb. Du kan begynde dit KBU-forløb senest 3 måneder efter din embedseksamen regnet fra 1. februar eller 1. august.

Kan jeg overtage en andens KBU forløb, hvis de udsætter deres ansættelse, f.eks. pga. barsel eller Ph.d.-forløb?

Nej, man kan ikke overtage et andet forløb. Man kan ansøge det regionale videreuddannelsessekretariat om overflytning, såfremt der foreligger særlige omstændigheder.

Er det tilladt at bytte lodtrækningsnumre indbyrdes?

Nej, man kan ikke bytte nummer.

Kan jeg overdrage mit nummer til en anden, hvis jeg vælger at tage min KBU uden for Danmark?

Nej, man vil aldrig kunne overdrage et nummer til en anden.

Er det rigtigt forstået at samleverordningen kun gælder hvis begge er læger eller kommende læger?

Det er korrekt, at samleverordningen kun gælder for læger og kommende læger.

Sundhedsstyrelsen organiserer kun KBU for læger uddannet på et dansk universitet.

Du skal istedet kontakte et sekretariat for lægelig videreuddannelse, for at høre om der er ledige KBU-uddannelsesstillinger.
Hvis der er en ledig uddannelsesstilling, vil Sekretariatet orientere dig om hvordan du kan søge stillingen.

Sekretariatet for lægelig uddannelse i videreuddannelsesregion Nord: E-mail: KBU@rm.dk
Sekretariatet for lægelig uddannelse i videreuddannelsesregion Syd: E-mail: videreuddannelsen@regionsyddanmark.dk
Sekretariatet for lægelig uddannelse i videreuddannelsesregion Øst: E-mail: laegeuddannelsen@regionh.dk

 

Kan man tage sin KBU på deltid?

Ja, det er muligt at være på deltid. Dette sker kun ved særlige personlige forhold og skal aftales med dit uddannelsessted og godkendes af videreuddannelsesregionen.

Har jeg ret til uddannelse under mit KBU-forløb?

Under uddannelsen er der forskellige kurser (Kommunikation, Pædagogik/læring, akut behandling og transport) som du skal deltage i. Kontakt venligst Lægeforeningen for at høre om dine overenskomstmæssige rettigheder.

Hvem gør hvad i den kliniske basisuddannelse?

Sundhedsstyrelsen opgaver:

  • Sundhedsstyrelsen sikrer, at alle tilmeldte får et lodtrækningsnummer.
  • Sundhedsstyrelsen beslutter, hvor mange forløb af den kliniske basisuddannelse der skal oprettes i hver region.
  • Sundhedsstyrelsen fastsætter, hvor mange forløb der skal indeholde ansættelse i almen praksis. 

Videreuddannelsesregionernes opgave:

  • Videreuddannelsesregionerne sikrer, at der er et uddannelsesforløb til hvert af lodtrækningsnumrene.
  • Videreuddannelsesregionerne godkender uddannelsesafdelinger og praksistutorer.
  • Videreuddannelsesregionerne sammensætter KBU-forløbene, så kompetencerne i målbeskrivelsen for den kliniske basisuddannelse kan opnås. 

Danske Regioners opgaver:

  • Danske Regioner står for basislæge.dk, hvor du vælger dit kliniske basisuddannelsesforløb.
  • Danske Regioner er ansvarlige for ansættelsesproceduren.

Kan jeg selv arrangere mit forløb?

Nej, du skal vælge imellem de uddannelsesforløb, som videreuddannelsesregionerne tilrettelægger.

Er der mulighed for at søge et sammenhængende uddannelsesforløb med KBU og dele af speciallægeuddannelsen?

Der er mulighed for at søge et sammenhængende uddannelsesforløb med KBU og dele af speciallægeuddannelsen.

Sundheds- og Ældreministeriet har primo 2018 godkendt en forsøgsordning i videreuddannelsesregion Nord og ultimo 2018 godkendt en forsøgsordning i videreuddannelsesregion Øst.

Hvis du søger og bliver ansat i et af disse forløb vælger du ikke forløb på basislæge.dk

I videreuddannelsesregion Nord er oprettet en forsøgsordning i en femårig periode (2018-2022, forlænget efterfølgende med 2023-2025) med opslag af to typer af sammenhængende forløb i specialerne almen medicin, psykiatri og kirurgi i Region Nordjylland.

Det drejer sig om følgende forløbstyper:

  1.  Sammenhængende KBU og introduktionsforløb og
  2. Sammenhængende KBU, intro- og hoveduddannelsesforløb.

Kontakt videreuddannelsesregion Nord på vus@stab.rm.dk for at høre nærmere.

I videreuddannelsesregion Øst (Region Sjælland) er oprettet en forsøgsordning i en femårig periode (2019-2023, forlænget efterfølgende med 2023-2026) med opslag af sammenhængende forløb, som inddrager den prægraduate uddannelse. I ordningen er ikke specificeret specialer.

Det drejer sig om følgende forløbstyper:

1) sammenhængende prægraduate uddannelse og KBU

2) sammenhængende prægraduate uddannelse, KBU, og introuddannelsesforløb (alternativt KBU og introduktionsstilling).

Kontakt videreuddannelsesregion Øst på laegeuddannelsen@regionh.dk for at høre nærmere.

Kan jeg holde orlov midt i min basisuddannelse?

Det forudsætter, at ansættelsesstedet og videreuddannelsesregionen accepterer dette. Derudover skal du være opmærksom på, at du overholder gældende tidsfrister.

Hvilke regler er der for at udskrive recepter, hvis jeg ikke har opnået tilladelse til selvstændigt virke dvs. inden gennemført og godkendt KBU?

En autoriseret læge uden tilladelse til selvstændigt virke som læge må gerne udstede recepter til sig selv og sine nærmeste.

En autoriseret læge uden tilladelse til selvstændigt virke, der er ansat i en KBU-stilling på en sygehusafdeling eller i almen praksis, kan kun udskrive receptpligtig medicin som følge af ansættelsen. Der vil således være en overordnet læge, som tager ansvar for virksomheden.

Hvilke kompetencer skal jeg opnå i mit KBU-forløb?

I målbeskrivelsen for den kliniske basisuddannelse er beskrevet hvilke kompetencer du skal have godkendt i dit uddannelsesforløb. Dokumentation for at du har opnået kompetencerne foretages af din hovedvejleder på Uddannelseslaege.dk.

Hvordan opnår jeg selvstændigt virke som læge?

Du kan søge om tilladelse til selvstændigt virke hos Styrelsen for Patientsikkerhed, når du har gennemført og fået godkendt dit KBU-forløb.

Opdateret 22 MAR 2024