xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Specialeplan for intern medicin: kardiologi

Kort specialebeskrivelse

Intern medicin: kardiologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med medfødte og erhvervede hjerte-kar-sygdomme, herunder koronarkar- og hjerteklapsygdomme, hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser.

Gældende specialevejledning

Placering af specialfunktioner i specialet samt krav til varetagelse heraf findes i specialevejledningen: 

Specialevejledning for Intern medicin: kardiologi af den 11. december 2023

Datoen afspejler den seneste opdatering af specialevejledningen. Ændringer er ofte nye godkendelser eller flytning af funktioner eller matrikler mm., ligesom der kan være tale om mindre redaktionelle ændringer.

Materiale

Historiske specialevejledninger, specialeplan

Specialevejledning for Intern medicin: kardiologi af den 25. juli 2023

Specialevejledning for Intern medicin: kardiologi af den 16. marts 2023

Specialevejledning for Intern medicin: kardiologi af den 4. juni 2018 

Specialevejledning for Intern medicin: kardiologi af den 11. april 2018

Specialevejledning for Intern medicin: kardiologi af den 22. januar 2018

Specialevejledning for Intern medicin: kardiologi af den 1. august 2017

Specialevejledning for Intern medicin: kardiologi af den 1. juni 2017

Specialevejledning for Intern medicin: kardiologi af den 1. maj 2017

Specialevejledning for Intern medicin: kardiologi af den 1. oktober 2016

Specialevejledning for Intern medicin: kardiologi af den 11. december 2015

Specialevejledning for Intern medicin: kardiologi af den 11. november 2015

Specialevejledning for Intern medicin: kardiologi af den 22. oktober 2014

Specialevejledning for Intern medicin: kardiologi af den 18. juni 2014

Specialevejledning for Intern medicin: kardiologi af den 11. april 2013

Specialevejledning for Intern medicin: kardiologi af den 19. november 2012

Specialevejledning for Intern medicin: kardiologi af den 14. august 2012

Specialevejledning for Intern medicin: kardiologi af den 9. august 2012

Specialevejledning for Intern medicin: kardiologi af den 12. oktober 2011

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi af den 15. juni 2011

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi af den 22. december 2010

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi af den 22. juni 2010

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi af den 26. februar 2010

Sundhedsstyrelsens vejledning om specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet fra 2001 (gældende til 1/1-11)

Børnehjertekirurgi

Som led i den løbende opfølgning vedrørende varetagelse af specialfunktioner og i relation til den igangværende revision af specialeplanen har Sundhedsstyrelsen i dialog med faglige og administrative repræsentanter fra Region Midtjylland og Region Hovedstaden gennemgået varetagelsen af operationer for medfødte misdannelser af hjertet og/eller de store kar (børnehjertekirurgi) hos børn og unge under 18 år.

Sundhedsstyrelsen har besluttet, at børnehjertekirurgien i Danmark fremadrettet kun skal varetages på Rigshospitalet. Udover hjertekirurgiske indgreb hos børn og unge under 18 år, samt hjertekirurgiske indgreb for medfødte hjertemisdannelser (GUCH) hos voksne, vil samlingen også omfatte invasive kateterbaserede kardiologiske procedurer hos samme patientgruppe samt fødsel hos udvalgte gravide, der bærer foster med kompliceret hjertesygdom.

Samlingen af børnehjertekirurgi på Rigshospitalet vil ske med udgangen af 2016.

Børnehjertekirurgi samles på Rigshospitalet

Specialerapport (historisk)

Specialerapporten fra 2008 er et resultat af en gennemgang af specialet foretaget af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante videnskabelige og faglige selskaber, regionerne og Sundhedsstyrelsen.

Specialerapporten dannede i sin tid udgangspunkt for udarbejdelsen af specialevejledningen, men er ikke siden blevet opdateret: Specialerapport for Intern medicin: kardiologi

Opdateret 11 DEC 2023