xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Beredskab for epidemier

Vi er generelt godt beskyttede mod epidemier af alvorlige infektioner i Danmark, men skulle Danmark blive ramt, står et beredskab klart. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for beredskabet.

Risikoen for større epidemier i Danmark er generelt lav. Danmark har et velfungerende sundhedssystem og en generel høj sundhedstilstand i befolkningen. Fødevare- og drikkevandssikkerheden er høj, og børnevaccinationsprogrammet er veludviklet og har generelt høj tilslutning.

Som eksempelvis epidemien med ny coronavirus har vist, kan vi dog også i Danmark blive ramt, især af nye sygdomme som vi ikke har immunitet imod og begrænset viden om. Sådanne epidemier kan have store konsekvenser for folkesundheden og for samfundet.

Det er derfor vigtigt at opretholde et robust beredskab for håndtering af epidemier. Sundhedsstyrelsen rådgiver regioner og kommuner om deres beredskabsplanlægning. I tilfælde af større sygdomsudbrud udarbejder Sundhedsstyrelsen retningslinjer for håndteringen og koordinerer indsatsen mellem myndigheder.

Sundhedsstyrelsen har i Beredskab for pandemisk influenza beskrevet den overordnede strategi og retningslinjer for håndtering af en fremtidig influenzapandemi samt vejledning til regioner og kommuner om planlægningen. Principperne kan også anvendes i planlægningen for pandemier med andre typer sygdomme og for epidemier der ikke kvalificerer til at kaldes pandemier.

Sundhedsstyrelsen planlægger i 2024 at udgive en opdatering, der vil inddrage erfaringerne fra covid-19 pandemien. Denne vil have et bredere sigte og vil blive benævnt Epidemiplanen for at understrege dette.

Opdateret 17 JAN 2023