xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Adgang til sundheds­væsenet for flygtninge fra Ukraine

Sundhedsstyrelsen har fokus på, at flygtninge fra Ukraine får tilbud om nødvendige sundhedsydelser, når de kommer til Danmark. Ukrainske flygtninges adgang til sundhedsydelser afhænger af deres opholdsgrundlag.

Ukrainere, der har opholdstilladelse efter særloven, har ret til alle sundhedslovens ydelser efter registrering i Det Centrale Personregister (CPR) i Danmark.

Herefter er det muligt at få udstedt det gule sundhedskort. Retten til sundhedsydelserne gives på lige fod med andre, der har bopæl i Danmark. 

Læs mere om særloven og ukrainske flygtninges ret til sundhedsydelser hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

 

Sundhedsfaglige anbefalinger til personer fordrevet fra Ukraine

Dette notat beskriver sundhedsfaglige anbefalinger gældende for personer der er fordrevet fra Ukraine.

Der er fokus på de særlige sundhedsfaglige behov hos målgruppen, herunder anbefalinger i forhold til modtagelse af målgruppen i almen praksis og i forhold til særlige indsatser. Almen praksis eller andet almenmedicinsk tilbud er den primære adgang til sundhedsvæsenet, men patienterne vil også uden lægehenvisning kunne henvende sig til kommunale tilbud og akutmodtagelserne på sygehusene svarende til den generelle adgang til sundhedsvæsenet.

Anbefalingerne henvender sig således til hele sundhedsvæsenet herunder tilbud, der ikke henvises til fra almen praksis, fx tandpleje til børn og unge, men har et særligt fokus på almen praksis, dog afhængigt af den enkelte persons opholdsgrundlag og de for gruppen gældende regler om adgang til sundhedsydelser. 

Sundhedsfaglige anbefalinger til personer fordrevet fra Ukraine, notat 19. maj 2022, opdateret 25. maj 2022

 

Det danske sundhedsvæsen: Dig og din sundhed

Dansk version

Pjecen Dig og din sundhed

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet pjecen ”Dig og din sundhed”, som introducerer ukrainske flygtninge til det danske sundhedsvæsen, herunder adgang til praktiserende læge, akutmodtagelse, medicin, tandlæge mm.

Sprog

Pjecen findes på dansk og engelsk, ukrainsk og russisk:

Afsnit

Pjecen handler om disse emner:

 • Sundhedskort
 • Din læge
 • Kronisk sygdom
 • Graviditet
 • Børn
 • Psykisk sygdom og traumer
 • Tolk
 • Vaccination
 • Medicin
 • Sygehuse
 • Skadestuen/akutmodtagelse
 • 112
 • Tandlæge
 • Vigtige telefonnumre
 • Links til foldere

 

English version

You and your health (English)

When you have a residence permit and a place of residence in Denmark, you are entitled to free treatment in most of the healthcare system. Read more about how your are examined and treated in this leaflet. 

Ukrainian version

Ви і ваше здоров'я (Ukrainian)

Якщо у вас є дозвіл на проживання та місце проживання в Данії,ви маєте право на безкоштовне лікування в більшості медичних закладів. Докладніше про те, як проводиться обстеження та лікування, читайте у цій брошурі. 

Russian version

Вы и ваше здоровье (Russian)

Если у вас есть вид на жительство и место проживания в Дании, вы имеете право на бесплатное лечение в большинстве медицинских учреждений. Подробнее о том, как проводится обследование и лечение, читайте в этой брошюре. 

 

Børnesundhed

Mad og måltider til småbørn

Mad og måltider til småbørn - fra 8 måneder op til 3 år | Food and meals for young children - From 8 months to 3 years

Bogen ”Mad- og måltider til småbørn – fra 8 måneder op til 3 år” er skrevet til forældre med anden etnisk baggrund end dansk og handler om mad og måltider til børn fra 8 måneder - 3 år.

Bogen er på nuværende tidspunkt tilgængelig på dansk, engelsk, arabisk, farsi, pashto, polsk, rumænsk og somali.

 

Ny i Danmark

Ny i Danmark | Health Guidelines for parents with small children

Til brug for sundhedsplejersker og læger på asylcentre har Sundhedsstyrelsen udarbejdet pjecen "Ny i Danmark - råd om små børns sundhed".

Pjecen er på nuværende tidspunkt tilgængelig på dansk, engelsk, arabisk, farsi og somali.

 

Sunde børn i et nyt land

Sunde børn i et nyt land 0-2 år | Healthy children in a new country: 0-2 years

Sunde børn i et nyt land 0-2 år er en vejledning fra Sundhedsstyrelsen om barnets første 2 år.

Vejledningen er på nuværende tidspunkt tilgængelig på dansk, arabisk, engelsk, farsi, pashto, polsk, rumænsk og somali.

 

Vaccination

Vaccination mod covid-19

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver vaccineret mod COVID-19. I pjecen kan du bl.a. læse, hvorfor Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination, og hvordan du bliver vaccineret.

Pjece - bliv vaccineret mod COVID-19

Get vaccinated against covid-19 (English)

Зробіть щеплення від covid-19 (Ukrainian)

 

Børnevaccinationsprogrammet

Børnevaccinationsprogrammet | The Danish child vaccination programme

I pjecen Børnevaccinationsprogrammet i Danmark fremgår det, hvilke vaccinationer vi anbefaler i hvilke aldre.

Pjecen er på nuværende tidspunkt tilgængelig på dansk engelsk, arabisk, farsi, polsk og somali.

 

Håndhygiejne

Håndhygiejne - plakat

Hand hygiene (English)

Гігієна рук (Ukrainian)

 

Smitsomme sygdomme

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA | Інструкція щодо запобігання поширенню MRSA | Guidance on preventing the spread of MRSA

Vejledningen fokuserer på sundhedsvæsenets indsats i forhold til at begrænse sygdom og spredning af MRSA på hospitaler, på plejehjem og andre steder, hvor syge og svækkede personer opholder sig. Vejledningen er senest revideret i 2016.

Opdateret 07 JUN 2024