xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Inspektorer

En inspektor udpeges af Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra de videnskabelige selskaber.

En inspektor skal være en læge (eller tandlæge) med kendskab til og interesse for den lægelige videreuddannelse. I indstillingen fra selskaberne skal der lægges vægt på erfaring fra arbejde som uddannelsesansvarlig, vejleder, underviser og på medicinsk pædagogik eller lignende kompetencer.

Sundhedsstyrelsen henstiller til, at inspektorer er aktive i deres speciale og har berøring med dagligt klinisk arbejde af relevans for det pågældende speciale. Dette for at deres vurdering under inspektorbesøget er tidssvarende og klinisk relevant. 

Sundhedsstyrelsen har modtaget forespørgsler om, hvorvidt en uddannelseskoordinerende overlæge (UKO) eller læge i anden overordnet administrativ stilling kan være inspektor. Dette vurderes at bero på en konkret vurdering, der kan foretages af lægen i samarbejde med det videnskabelige selskab. I tilfælde, hvor en aktiv inspektor eller juniorinspektor skifter stilling til en mere administrativ funktion, foretages samme konkrete vurdering. Ved tvivl kan inspektorsekretariatet kontaktes. Såfremt selskabet ikke mener, at en inspektor eller juniorinspektor kan fortsætte skal dette meldes aktivt ind til inspektorsekretariatet. 

Der er ingen fast udpegningstid, men generelt anbefaler Sundhedsstyrelsen, at en inspektor udpeges for en funktionsperiode af mindst 4 år.

Læger under uddannelse kan fungere som ”juniorinspektor”. En ”juniorinspektor” fortsætter automatisk som inspektor, når lægen har færdiggjort speciallægeuddannelsen. Såfremt det videnskabelige selskab ikke ønsker, at en ”juniorinspektor” fortsætter i ordningen, skal dette meddeles Sundhedsstyrelsen.

Oversigt over juniorinspektorer og inspektorer.

Først sorteret efter hhv. Juniorinspektor, Inspektor, og efterfølgende navn.

Opdateret 17 MAJ 2024