xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Beredskab for grænseoverskridende sundhedstrusler – det Internationale Sundhedsregulativ (IHR)

Det gældende sundhedsregulativ fra WHO er fra 2005 og har til formål at forebygge, beskytte imod, kontrollere og respondere på international sygdomsspredning. Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for at sikre implementeringen af sundhedsregulativet i det danske beredskab.

WHO’s sundhedsregulativ, International Health Regulations (IHR) er bindende for 196 lande over hele verden, herunder alle WHO's medlemsstater og dermed også Danmark.

Ifølge IHR skal der i Danmark foregå overvågning og vurdering af sundhedsmæssige trusler og hændelser: Der skal være et effektivt beredskab til at opdage, iværksætte indsats imod og rapportere om en uventet hændelse i Danmark, det kan true folkesundheden, og endeligt skal Danmark leve op til opstillede kapacitetskrav i relation til indrejsepunkter som havne og lufthavne. Sundhedsregulativet fordrer tillige, at landene rapporterer de hændelser til WHO, der kan udgøre en potentiel folkesundhedsmæssig risiko af international betydning, og at landene kan besvare forespørgsler om verifikation af information om sådanne hændelser.

Sundhedsstyrelsen har den koordinerende rolle i forhold til implementering af sundhedsregulativet og har medvirket til at sikre, at de relevante myndigheder og aktører er blevet involveret og har bidraget til samarbejdet. Sundhedsstyrelsen udarbejdede i 2012 en rapport, der beskrev hvordan IHR er blevet implementeret i Danmark.

WHO: International Health Regulations (2005)

WHO: International Health Regulations (2005) – dansk version

Rapport: Det Internationale Sundhedsregulativ - gennemført i struktur og praktik i dansk beredskab (2012)

Bilag: Det Internationale Sundhedsregulativ - gennemført i struktur og praktik i dansk beredskab (2012)

Opdateret 14 JUN 2022