xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse rådgiver Sundhedsstyrelsen for at sikre høj kvalitet og udvikling af den lægelige videreuddannelse.

Rådet blev etableret i 2001 og har til opgave at rådgive sundhedsministeren og Sundhedsstyrelsen i alle forhold vedrørende lægelig videreuddannelse på overordnet og principielt niveau.

Rådsmedlemmer

 • Vicedirektør Steen Dalsgaard Jespersen, Sundhedsstyrelsen, formand
 • Enhedschef Claus Malta Nielsen, Sundhedsstyrelsen
 • Enhedschef Agnethe Vale Nielsen, Sundhedsstyrelsen
 • Lægelig direktør Lone Winther Jensen, Videreuddannelsesregion Nord
 • Lægelig direktør Michael Dall, Videreuddannelsesregion Syd
 • Vicedirektør Kirsten Wisborg, Videreuddannelsesregion Øst
 • Prodekan Jørgen Kurtzhals, Universiteterne
 • Formand Susanne Axelsen, Lægevidenskabelige Selskaber 
 • Overlæge Gitte Valsted Eriksen, Lægevidenskabelige Selskaber
 • Klinikchef Jeanett Bauer, Lægevidenskabelige Selskaber
 • Formand Christina Neergaard Pedersen, Lægeforeningen
 • 1. reservelæge Cæcilie Trier Sønderskov, Yngre Læger 
 • Ledende overlæge Inger Brødsgaard, Foreningen af Speciallæger 
 • Praktiserende læge Anders Dupont, Praktiserende Lægers Organisation 
 • Vicedirektør Berit Handberg, Danske Regioner
 • Centerchef Thomas I. Jensen, Danske Regioner
 • Lægelig uddannelseschef, Marit Buccarella, Danske Regioner 
 • Vicedirektør Birgitte Drewes, Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Professor, dr.med. Doris Østergaard, Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Konst. Kontorchef Jakob Jensen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

 

Sekretariat

 • Fuldmægtig Katrine Risom, Sundhedsstyrelsen

 

Permanente udvalg under Rådet

Forretningsudvalget forbereder møderne i Rådet og følger op på beslutningerne. Forretningsudvalget er sammensat af Sundhedsstyrelsen og formændene for de regionale råd for lægers videreuddannelse. Sundhedsstyrelsen varetager formandskabet og sekretariatsfunktionen. 

Prognose- og dimensioneringsudvalget udarbejder prognoser for det fremtidige lægelige arbejdsmarked efter beslutning i Rådet og skaber grundlaget for Rådets rådgivning om dimensioneringen af den lægelige videreuddannelse.

Medlemmer af Prognose- og dimensioneringsudvalget:

 • Sundhedsstyrelsen
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Sundhedsdatastyrelsen
 • Danske Regioner
 • De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
 • Lægeforeningen
 • Lægevidenskabelige Selskaber
 • Lægemiddelindustriforeningen
 • De sundhedsvidenskabelige fakulteter

Midlertidige udvalg kan med Sundhedsstyrelsens tilladelse nedsættes af Rådet til behandling af særlige spørgsmål.

Opdateret 24 APR 2024