xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Andre uddannelser

Der findes en række andre uddannelser og specialuddannelser i sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen fastlægger rammerne for alle øvrige sundhedsuddannelser, der ikke giver ret til autorisation i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Uddannelserne varetages af forskellige udbydere, men Sundhedsstyrelsen kan vejlede sundhedspersonale og borgere om uddannelserne.

For eksempel fastlægger Sundhedsstyrelsen rammerne for specialsygeplejerskeuddannelser i samarbejde med specialuddannelsesrådene inden for de enkelte uddannelser.

Sundhedsstyrelsen udarbejder også rammer for andre videreuddannelser, hvor uddannelsesbeviset almindeligvis udstedes af skolen eller uddannelsesstedet. For eksempel specialpsykolog i børne-ungdomspsykiatri og i psykiatri, behandlerfarmaceut, hospitalsfysiker mv.

Andre sundhedsuddannelses grunduddannelser giver ret til autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Disse uddannelser varetages af universiteter, professionsbacheloruddannelser og erhvervsskoler.

Kiropraktorer opnår autorisation og ret til selvstændigt virke fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter gennemført turnustjeneste. Sundhedsstyrelsen deltager i Kiropraktorernes uddannelsesråd og godkender tutorer.

Styrelsen for Patientsikkerhed: Sundhedspersoner uden autorisation

Opdateret 02 NOV 2022