xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Fysisk aktivitet som behandling

Fysisk træning har god effekt på en række lidelser og risikotilstande og indgår i dag ofte som en del af behandlingen. I udvalgte tilfælde kan fysisk træning være lige så effektiv og i visse tilfælde erstatte medicinsk behandling.

I den medicinske verden er der tradition for at ordinere den behandling, der i videnskabelige undersøgelser har vist sig at være den mest effektive, og som giver færrest bivirkninger eller risici.

Gennem de senere år har forskning vist, at fysisk træning kan indgå som en effektiv del af behandlingen af en lang række sygdomme – også sygdomme, som ikke primært kommer til udtryk som lidelser i bevægeapparatet. Fysisk aktivitet og træning udmærker sig netop ved, at der generelt få bivirkninger og risici.

I dag gives fysisk træning derfor som behandling ved en lang række medicinske sygdomme. I visse tilfælde kan fysisk træning være lige så effektiv som, og i udvalgte tilfælde erstatte, medicinsk behandling.

Sundhedsstyrelsen har samlet dokumentation for effekten af fysisk træning for 31 forskellige lidelser eller risikotilstande. Udgivelsen er primært rettet mod sundhedsprofessionelle.

Fysisk træning som behandling – 31 lidelser og risikotilstande

Fysisk træning som behandling har god effekt på en række lidelser og indgår i dag ofte som en del af behandlingen enten alene eller i kombination med medicin.

 

Fysisk træning som behandling

 

Opdateret 28 OKT 2022