xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Behovsvurdering i den afklarende samtale om diabetes og andre kroniske sygdomme

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale.

Situation, funktionsevne og forudsætninger varierer hos borgere med diabetes eller andre kroniske sygdomme. Det er derfor væsentligt, at der foretages en behovsvurdering i den afklarende samtale, hvor den enkelte borgers behov, ressourcer og ønsker afdækkes med henblik på at kunne tilrettelægge et forebyggelses- og rehabiliteringsforløb, der passer til borgeren.

I den afklarende samtale vil den sundhedsprofessionelle i kommunen derfor vurdere borgerens behov samt tilrettelægge et individuelt tilpasset forebyggelses- og rehabiliteringsforløb i dialog med borgeren.

På baggrund af ovenstående har Sundhedsstyrelsen udarbejdet anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale. Anbefalingerne er målrettet sundhedsprofessionelle og ledere, der arbejder med og har ansvaret for de afklarende samtaler.

Anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale (2019)

Ensartet tilgang i behovsvurderingen for borgere med diabetes

Erfaringsopsamling: Værktøjer og metoder til behovsvurdering

Opdateret 06 AUG 2020