xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Materialer til arbejdspladser om muskelskelet­lidelser

Sundhedsstyrelsen samarbejder med LO, DA, 3F, FOA, Håndværksrådet, PenSam og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø om at opfordre virksomheder til at gøre en indsats for at forebygge smerter og sygdomme hos deres ansatte. På den side findes materialer, der kan bruges i indsatsen.

Baggrunden for det fælles samarbejde er, at alle organisationerne har en fælles interesse i at forebygge muskelskeletlidelser. Der er gevinster ved en indsats både for arbejdsgivere og arbejdstagere – og også pensionskasser og samfundet som helhed har interesse i, at vi undgår skader, sygdomme og udstødelse fra arbejdsmarkedet.

Fælles udmelding: Færre smerter og langtidssyge, hvis arbejdspladsen forebygger

Langt de fleste muskelskeletlidelser kan forebygges, og arbejdspladsen er en oplagt ramme for en række forebyggende tiltag. Det kan fx være:

  • Fysisk træning på arbejdspladsen for at styrke kroppens evne til at udføre arbejdsopgaverne uden at udvikle smerter.
  • Udarbejdelse af retningslinjer og politikker på arbejdspladsen, der skaber klare rammer for forebyggelse og håndtering af smerter blandt medarbejderne.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række informationsark til brug for en indsats på arbejdspladsen.

Opdateret 18 NOV 2019