xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kræftplan II

Kræftplan II fra 2005 havde fokus på bedre sammenhæng i og organisering af patientforløbet, hvilket resulterede i den senere udarbejdelse af pakkeforløb for kræft. Derudover var der fokus på tobaksforebyggelse og styrkelse af kræftkirurgien

Opdateret 07 DEC 2022

I 2005 udarbejdede Sundhedsstyrelsen ”Kræftplan II – Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet.” Det skete efter anmodning fra det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium og med hjælp fra en række bidragsydere samt rådgivning fra Kræftstyregruppen.

Kræftplan II havde til formål at styrke forebyggelsen af kræft og forbedre grundlaget for, at danske kræftpatienter kan tilbydes udrednings- og behandlingsforløb, der iværksættes tidligt, opleves sammenhængende af patienterne og har høj international faglig kvalitet. Planen indeholdt faglige anbefalinger på en række områder, hvor der vurderedes at være behov for en styrket indsats.

Hovedanbefalingerne i Kræftplan II var:

  • Øget fokus på tobaksforebyggelse
  • Optimering af patientforløb – organiseret i forløbspakker
  • Forbedring af den kræftkirurgiske kvalitet
  • Forbedret grundlag for implementering af medicinske standardbehandlinger
  • Styrket monitorering og formidling af data, der dokumenterer kvaliteten af indsatsen

I 2007 fulgte Sundhedsstyrelsens opfølgning på Kræftplan II i form af en faglig gennemgang, som bl.a. pegede på behov for en forstærket indsats inden for pakkeforløb, kræftkirurgi, kliniske retningslinjer, monitorering, sammenhæng i patientforløb og tobaksforebyggelse.