xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tal og fakta om diabetes

Antallet af danskere med diabetes er fordoblet i de sidste 20 år, og stadig flere forventes at få diabetes fremover. Fordoblingen skyldes en stigning i antallet af danskere med type 2-diabetes, mens antallet af danskere med type 1-diabetes har ligget relativt stabilt. Samlet set koster diabetes hvert år det danske samfund mere end 3 mia. kr. i behandling, pleje og tabt produktion.

Diabetes er en kronisk stofskiftesygdom, hvor patienten har kronisk forhøjet blodsukker. De to mest almindelige former for diabetes er type 1-diabetes og type 2-diabetes.

Hos patienter med type 1-diabetes kan kroppen ikke selv producere den insulin, som hos raske mennesker er med til at stabilisere blodsukkeret.

Patienter med type 2-diabetes har en nedsat følsomhed over for insulin, som gør, at insulinen ikke i tilstrækkelig grad kan få blodsukkeret til at falde ligesom hos raske mennesker.

Både type 1- og type 2-diabetes kan være forbundet med en række alvorlige følgesygdomme og komplikationer, herunder skader på nervesystemet, nyresygdom, blindhed og hjertekarsygdomme. For nogle patienter med diabetes kan udviklingen af alvorlige fodsår i yderste konsekvens resultere i amputation af tæer, fødder og ben.

Flere med type 2-diabetes

Diabetes er en af de kroniske sygdomme, som rammer allerflest danskere. I dag lever cirka 225.000 danskere med diagnosen type 2-diabetes, mens ca. 25.000 har type 1-diabetes. Type 2-diabetes udgør således ca. 90 % af alle diabetestilfælde i Danmark.

Antallet af diabetikere i Danmark har været stigende i de sidste mange år. Det skyldes bl.a., at mange flere danskere er overvægtige end tidligere, at flere bevæger sig mindre i det daglige, og at den danske befolkning generelt bliver ældre og ældre. Alle disse ting øger risikoen for at få type 2-diabetes. Men stigningen skyldes også en positiv udvikling, hvor patienter med diabetes i gennemsnit lever længere med sygdommen, og mange opspores tidligere og dermed får diagnosen tidligere i forløbet end førhen.

Derudover dækker stigningen også over et generelt stigende befolkningstal, bl.a. på grund af tilflytning. Selvom mennesker med diabetes heldigvis lever længere med sygdommen end tidligere, er der stadig ca. 1.300 danskere, som hvert år dør på grund af diabetes. Det svarer til 3 % af alle dødsfald i Danmark.

Den nationale diabetes-handlingsplan | Sundheds- og Ældreministeriet

Opdateret 20 JAN 2023