xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anmeldelse af smitsomme sygdomme

Sådan foregår anmeldelse af smitsomme sygdomme

Her kan du finde information om anmeldelse af smitsomme sygdomme.

Læger og laboratorier skal anmelde visse smitsomme sygdomme til Statens Serum Institut og/eller Styrelsen for Patientsikkerhed. Regler og procedurer fremgår af bekendtgørelse og vejledning om anmeldelse af smitsomme sygdomme:

Bekendtgørelse nr. 1260 af 27. oktober 2023 om anmeldelse af smitsomme sygdomme

Vejledning om anmeldelse af smitsomme sygdomme

Anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme: læger

Anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme

Telefonisk anmeldelse: læger

Kontaktoplysninger til Styrelsen for Patientsikkerhed

Telefonnumre – anmeldelse:

  • Tilsyn og Rådgivning Øst (henvendelser øst for Storebælt): dagtid (09:30-15:00): 72 28 66 00, vagttid (15:00 – 09:30 og weekend): 70 22 02 68
  • Tilsyn og Rådgivning Vest (henvendelser vest for Storebælt): dagtid (08:00-15.00): 72 22 79 79, vagttid (15.00-08.00 og weekend): 70 22 02 69

Vagtnumrene er døgnbemandet.

Telefonisk anmeldepligtige sygdomme

Individuelt anmeldelsespligtige sygdomme – skriftlig anmeldelse: læger

Nogle anmeldelsespligtige sygdomme skal anmeldes skriftligt til Styrelsen for Patientsikkerhed og/eller Statens Serum Institut i det elektroniske skema i Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem SEI2.

Ved elektronisk indberetning via SEI2 får Statens Serum Institut indberetningen, og kopi af indberetninger for relevante sygdomme sendes automatisk til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS).

Læs mere om procedurerne for skriftlig anmeldelse på Statens Serum Instituts hjemmeside:

Vejledning til indberetning af smitsomme sygdomme

Vejledning til elektronisk indberetning af MRSA

Laboratorieanmeldelse (laboratorier)

Prøveresultater vedrørende anmeldelsespligtige sygdomme skal anmeldes fra det diagnosticerende laboratorium til Statens Serum Institut.

I nogle tilfælde skal isolater eller prøvemateriale indsendes til Statens Serum Institut. Dette fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning om anmeldelse af smitsomme sygdomme:

Vejledning om anmeldelse af smitsomme sygdomme

Læs mere på Statens Serum Instituts hjemmeside:

Sygdomsovervågning (ssi.dk)

Se desuden

Bekendtgørelse om håndtering af infektioner (2009) 

Planlægning af sundhedsberedskab. Vejledning til regioner og kommuner (2017)

Opdateret 31 OKT 2023