xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Styrket kvalitet i psykiatrien

Det er afgørende, at den samlede indsats for mennesker med psykiske lidelser løftes og ensartes på tværs af landet. Sundhedsstyrelsen arbejder for at løfte kvaliteten og styrke samarbejdet mellem de mange forskellige aktører og faggrupper på tværs af regioner, kommuner og praksissektoren, så at alle mennesker med psykiske lidelser får et sammenhængende forløb af høj kvalitet.

Bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser

I 2022 udgav Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen et fagligt oplæg til en 10-årsplan for bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser.

Fagligt oplæg til en 10-årsplan for bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser

I det faglige oplæg præsenteres anbefalinger, som skal danne grundlaget for en ambitiøs og langsigtet plan, der skal løfte den samlede indsats på tværs af sektorer. Det gælder både i forhold til mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser.

Den store sygdomsbyrde, den markante ulighed og den utilstrækkelige indsats kalder på et gennemgribende fagligt løft af indsatsen på tværs af sektorer. Det faglige oplæg beskriver derfor behov og muligheder for udviklingen af indsatsen over de næste 10 år. Ambitionen er høj og ønsket er, at mennesker med psykiske lidelser i Danmark skal leve bedre og længere liv, blive inkluderet og accepteret i samfundet og modtage indsatser, der måler sig med de bedste i verden, med respekt for den enkeltes ønsker og valg.

Det faglige oplæg fokuserer på ni udvalgte temaer:

 1. Lighed og afstigmatisering
 2. Viden, udvikling og stærke faglige miljøer
 3. Mental sundhedsfremme
 4. Børn og unge
 5. Tidlige indsatser for voksne
 6. Udredning og behandling
 7. Retspsykiatri
 8. Socialpsykiatrien
 9. Sammenhæng

 

Det faglige oplæg foreslår en række indsatser, som hver især er tilknyttet anbefalinger til videre arbejde med at løfte kvaliteten. Oplægget fremhæver fem prioriterede indsatser:

 1. Opbygning af et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge med psykisk mistrivsel af ensartet høj kvalitet
 2. Styrkede indsatser til mennesker med svær grad af psykisk lidelse
 3. Afstigmatisering af psykisk lidelse
 4. Styrkede tværfaglige og evidensbaserede miljøer
 5. Forskning og udvikling
 

Sundhedsstyrelsens arbejde med psykiske lidelser

Sundhedsstyrelsen arbejder med en række projekter for at styrke kvaliteten i psykiatrien. Der er desuden afsat midler af til nye tiltag i ifm. den politiske aftale fra september 2022 ”Aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed”.

Du kan læse nærmere om Sundhedsstyrelsens arbejde med psykiske lidelser nedenfor:

Udgivelser

Læs Sundhedsstyrelsens udgivelser, der handler om psykiske lidelser: Udgivelser – psykiske lidelser

Puljer

Læs om puljeprojekter, der handler om psykiske lidelser: Puljer – psykiske lidelser

Monitorering af tvang

Læs om national monitorering af tvang: Monitorering og nedbringelse af tvang

Selvmordsforebyggelse

Læs om selvmordsforebyggelse: Selvmordsforebyggelse

Forskningsstrategi

Læs om forskningsstrategien for psykiatrien: Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser - en national strategi

EN AF OS

Læs om indsatsen ”EN AF OS”, der arbejder med at fremme inklusion og bekæmpe diskrimination forbundet med psykisk sygdom: EN AF OS

Politisk aftale

Læs om den politiske aftale: ”Aftale om en 10-års plan for psykiatrien og mental sundhed”: Aftale om en 10-års plan for psykiatrien og mental sundhed

Opdateret 11 DEC 2023