xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kræftplan I

Kræftplan I fra 2000 havde især fokus på afdækning af epidemiologien af kræftsygdomme i Danmark, sammenlignet med de øvrige nordiske lande, samt forøgelse af kapaciteten i forhold til både stråle, medicinsk og kirurgisk behandling.

På sundhedsministerens anmodning blev der i 1998 nedsat en Kræftstyregruppe, som i 2000 fremlagde Danmarks første nationale kræftplan, sidenhen kaldet Kræftplan I.

Kommissoriet til Den Nationale Kræftplan (Kræftplan I) omfattede følgende hovedindsatsområder:

 • Undersøgelser af kræftforekomst og behandlingsresultater
 • Gennemgang af et udvalg af kræfttyper
 • Forslag til forbedring af kræftbehandlingen
 • Implementering

Baseret på indsatsområderne fremsatte Kræftstyregruppen i Den Nationale Kræftplan en række anbefalinger indenfor:

 • Forebyggelse
 • Uddannelse af sundhedspersonale
 • Henvendelse, henvisning og visitation
 • Tilrettelæggelse af diagnostik og udredning
 • Udbygning af diagnostik og behandlingskapacitet
 • Samling af kirurgisk behandlingsekspertise
 • Screening
 • Forskning og udvikling
 • Rehabilitering
 • Palliation

Med udgangspunkt i planens anbefalinger er der efterfølgende sket en udbygning af alle dele af sundhedsvæsenets indsatser mod kræftsygdomme.

Læs den Nationale Kræftplan (Kræftplan I)

Foruden hovedrapporten udgav Kræftstyregruppen også supplerende anbefalinger om strålebehandling, udbygning af scannerkapacitet og uddannelse af sundhedspersonale.

I 2004 blev der lavet en evaluering af Kræftplan I’s gennemførelse, herunder status og fremtidig monitorering:

Evaluering af kræftplanens gennemførelse – Status og fremtidig monitorering

Opdateret 07 DEC 2022