xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nationale kliniske anbefalinger

Som en del af 10-årsplanen skal der ske et fagligt løft af indsatsen for mennesker med psykiske lidelser baseret på nationale faglige rammer og anbefalinger. Derfor opdaterer og udarbejder Sundhedsstyrelsen udvalgte nationale kliniske anbefalinger (NKA) inden for psykiatriområdet.

NKA’er er evidensbaserede anbefalinger af høj metodisk kvalitet, som giver konkrete handlingsanvisninger for en udvalgt, velafgrænset klinisk problemstilling. Nationale kliniske anbefalinger (NKA) supplerer de kliniske retningslinjer, udarbejdet af bl.a. DMPG’er og faglige selskaber, der hvor faglige løsninger er svære eller kontroversielle.  

Udarbejdelsen af kliniske anbefalinger til opdatering og udarbejdelse sker i en defineret og bredt sammensat arbejdsgruppe og koordineres med øvrige aktiviteter i Sundhedsstyrelsen, herunder Sundhedsstyrelsens udarbejdelse af beskrivelser af forløb for specifikke målgrupper. Der lægges vægt på, at anbefalinger til udarbejdelse eller opdatering omhandler emner, hvor der eksempelvis er tvivl om evidensen, stor variation i praksis eller faglig uenighed.

Referencegruppen for nationale kliniske anbefalinger for mennesker med psykiske lidelser kan også pege på områder eller problemstillinger, hvor der er behov for en national klinisk anbefaling.

På nuværende tidspunkt er følgende anbefalinger under udarbejdelse:

Behandling af udvalgte svære psykiske lidelser og eventuelt samtidig misbrug

Udredning og behandling af ADHD hos voksne 

Du kan læse mere om referencegruppen her:

Referencegruppe til Sundhedsstyrelsens nationale kliniske anbefalinger for mennesker med psykiske lidelser

Læs mere om de nationale kliniske anbefalinger her:

Om nationale kliniske anbefalinger og retningslinjer


Opdateret 18 JUN 2024