xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ebola

Ebola er en virussygdom, som forekommer i de tropiske egne af Afrika syd for Sahara. Der er aldrig set tilfælde af ebola i Danmark. 

Siden ebolavirus blev opdaget i 1976, har der været både mindre og større epidemier i flere lande i det centrale og vestlige Afrika. Der har aldrig været epidemier uden for Afrika, og der er aldrig set tilfælde af ebola i Danmark.

Information om ebola

Smitte

Ebola kan overføres til mennesker fra vilde dyr og kan derefter spredes ved direkte kontakt med blod eller kropsvæsker fra menneske til menneske. Mennesker smitter kun, hvis de har ebolavirussygdom i udbrud, det vil sige tydelige symptomer på sygdommen.

Ebola er desuden mest smitsomt sent i sygdomsforløbet, hvor mængden af virus i kroppen er størst. Derfor ses de fleste tilfælde også blandt pårørende, som har haft tæt kontakt med deres syge eller døde familiemedlemmer eller blandt sundhedsarbejdere, som ikke har brugt værnemidler eller ikke har brugt værnemidler korrekt. Der er desuden set smitte ved seksuel kontakt, eller ved anvendelse af forurenet medicinsk udstyr såsom sprøjter og kanyler.

Ebola smitter ikke gennem luft eller vand eller generelt gennem mad. En undtagelse er dog råt kød fra vilde dyr (”bush-meat”), som skal håndteres med værnemidler og gennemsteges for at være sikker på undgåelse af smitte.

Der går sædvanligvis 4-10 dage fra en person er smittet, til sygdommen bryder ud, men det kan variere fra 2-21 dage. Efter 21 dage er der ikke længere risiko for at sygdommen bryder ud.

Her er ingen smitterisiko:

  • Ebola smitter ikke gennem luften
  • Ebola smitter ikke ved tilfældig kontakt
  • Ebola kan ikke blive overført ved, at man røre ved fx penge eller varer
  • Ebola kan ikke fås ved at svømme i et svømmebassin
  • Ebola kan ikke smitte via myg

Symptomer

Hos mennesker kan ebola give alvorlig sygdom med høj dødelighed. De første symptomer på ebola er influenzalignende symptomer som feber, muskelømhed, træthed, hovedpine og ondt i halsen. Senere kan der komme opkastninger, diarré, udslæt, indre og ydre blødninger og organsvigt.

Forebyggelse

Smittespredning undgås ved at isolere patienter, som er smittet med ebola og ved at sundhedsprofessionelle i kontakt med ebolapatienter bærer personligt beskyttelsesudstyr.

Sundhedsstyrelsen har udgivet retningslinjer for, hvordan sundhedspersonale skal håndtere ebolavirus sygdom, og informationsmateriale til udsendt sundhedspersonale og deres pårørende efter arbejdet med patienter med ebolavirus.

Behandling

Der er ingen specifik behandling af ebolavirusinfektion, og man behandler derfor primært de symptomer og komplikationer, der opstår ved ebolainfektion. Det kan fx være væskebehandling, ilttilskud og blodtransfusion. Andre infektioner (fx malaria eller bakterieinfektioner) skal også behandles.

Vaccination

Der findes to EMA godkendte vacciner mod ebola. De beskytter mod Zaïre ebolavirus, men der kan ikke forventes krydsbeskyttelse overfor sygdom forårsaget af andre typer af ebolavirus.

Opdateret 02 DEC 2022