xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fagligt oplæg til en 10-årsplan: Bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser

I det faglige oplæg præsenteres anbefalinger, som skal danne grundlaget for en ambitiøs og langsigtet plan, som skal løfte den samlede indsats på tværs af sektorer, både i forhold til mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser. Det faglige oplæg skal udgøre det faglige grundlag for regeringens udspil til en samlet 10-årsplan for udvikling af psykiatrien.

I det faglige oplæg præsenteres ni væsentlige temaer (kapitel 8-16), og inden for hvert tema beskrives udfordringer og anbefalinger til bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet det faglige oplæg i samarbejde med Socialstyrelsen. Styrelserne har løbende indhentet rådgivning fra en tværgående følgegruppe og fire faglige arbejdsgrupper, med bred repræsentation fra myndigheds- og administrativt niveau, faglige selskaber og organisationer samt patientorganisationer.

Ekstra materiale

Bilag

Bilagsrapport

Indholdsfortegnelse: 

  1. Organisering af området 
  2. Status på området
  3. Kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende indsatsen i den regionale voksenpsykiatri
  4. Kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende indsatsen for børn og unge
  5. Kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende mental sundhed og sundhedsfremme 
  6. Kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende det primære sundhedsvæsen og den psykosociale indsats i kommunerne til udarbejdelse af 10-årsplanen for mental sundhed og psykiatri
  7. Kommissorium for følgegruppe til udarbejdelse af statusrapport for mental sundhed og psykiske lidelser til 10-årsplanen for psykiatri
  8. Referenceliste

Opdateret 18 JUN 2024