xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nationalt råd for psykisk sygdom og mental sundhed

Sundhedsstyrelsen nationale råd for psykiske lidelser og mental sundhed skal følge implementeringen af de mange indsatser i den politiske aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed.

Sundhedsstyrelsen og Bolig- og Socialstyrelsen offentliggjorde i 2022 et fagligt oplæg, som ligger til grund for den politiske aftale om en 10-årsplan. Rådet skal yde løbende faglig rådgivning og være med til at sikre, at de igangsatte indsatser under 10-årsplanen kommer godt fra start, og at de gør en forskel.

Rådet skal rådgive om en fagligt velfunderet opfølgning, vurdering og justering af de igangsatte indsatser, så de gør en positiv forskel for mennesker med psykiske lidelser, pårørende og fagpersoner samt for at styrke den mentale sundhed.

Derudover skal rådet understøtte et vedvarende nationalt fokus på at udvikle og forbedre mental sundhedsfremme og indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. Ligesom rådet skal være med til sikre løbende dialog på tværs af aktører på området og understøtte tæt samarbejde, inddragelse og ejerskab til iværksatte tiltag på tværs af aktørerne.

Rådet nedsættes i regi af Sundhedsstyrelsen, der er forperson for rådet og varetager sekretariatsbetjeningen af rådet.

Se kommissorium 


Opdateret 04 JUL 2023