xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger og vejledninger ved hjertesygdom

Sundhedsstyrelsen har fokus på, at alle hjertepatienter tilbydes den bedst mulige relevante behandling og rehabilitering, og at indsatsen i hele patientforløbet styrkes. Sundhedsstyrelsen udgiver efter behov anbefalinger og vejledninger på hjerteområdet, der har til formål at understøtte at hjertepatienter modtager et organisatorisk ensartet, veltilrettelagt og sammenhængende forløb af høj kvalitet.

Sundhedsstyrelsen udfasede i 2017 pakkeforløb på hjerteområdet og udarbejdede nye anbefalinger for det tværfaglige forløb for patienter med hjertesygdom – fra patienten oplever symptomer og går til egen læge, til udredning og behandling og den efterfølgende opfølgning, herunder rehabilitering og palliation.

Anbefalinger for tværsektorielle forløb

Anbefalingerne for tværsektorielle forløb beskriver flere dele af patientforløbet end hjertepakkerne og adresserer de organisatoriske udfordringer relateret til sammenhæng i patientforløb. Som noget nyt indgår anbefalinger for hjerterytmeforstyrrelser også.

Tilrettelæggelsen af forløbene sker ud fra en individuel vurdering af patientens behov frem for prædefinerede tidsforløb, som det var tilfældet i hjertepakkerne. Patienternes rettigheder i forhold til maksimale ventetider og udrednings- og behandlingsret er fortsat gældende.

Med anbefalingerne lægges der endvidere op til, at rehabilitering som udgangspunkt foregår i kommunen. Dette følger den generelle udvikling i sundhedsvæsenet, hvor flere opgaver varetages i det nære sundhedsvæsen tæt på borgeren. For den fysiske træning gælder det, at alle patienter inden igangsættelse vil blive vurderet af en læge i forhold til deres behov for træning og eventuelle risici forbundet hermed.

Opdateret 13 DEC 2022