xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Øjenbetændelse

Øjenbetændelse (conjunctivitis) er betændelse i øjets bindehinde. Bindehinden dækker ’det hvide’ af øjet og indersiden af øjenlåget.

Information om øjenbetændelse

Smitte

Smitten overføres ved berøring og via genstande, så som håndklæder og legetøj. Der kan også ske smitte gennem luften med hoste eller nys.

Symptomer

Øjenbetændelse dækker over både milde og svære medicinske tilstande. 

Milde tilstande: Der er to former for meget milde tilstande af øjenbetændelse, der specielt opstår hos forkølede børn. Den første milde form ses som en mild øjenbetændelse med let rødme, tåreflåd og lidt blakket pusdannelse i øjenkrogen (’gule klatter’), mest udtalt efter søvn. Dette skyldes tilstopning af tårekanalen på grund af hævede slimhinder. Børn med denne form for øjenbetændelse må gerne komme i institution. Den anden milde form for øjenbetændelse skyldes nogle virus, der kun er lidt smitsomme. Symptomerne ved denne form for øjenbetændelse er ikke ret udtalte, og almentilstanden er ikke påvirket. Antibiotika har ingen virkning. Børn med denne form for øjenbetændelse må gerne komme i institution. Begge disse to former for øjenbetændelse er meget almindelige, og næsten alle børn oplever det. Hvis problemerne varer i mere end en uge, skal barnet ses af en læge, der skal tage stilling til videre behandling og forholdsregler. 

Svære tilstande: I sjældne tilfælde kan der være tale om en sværere form for øjenbetændelse, der enten kan være forårsaget af visse virus eller af bakterier. I disse tilfælde driver øjet med pus, og der er rødme og hævelse, både i det hvide af øjnene og på det indvendige af øjenlågene. Man kan opleve tørhedsfornemmelse, svie og brændende fornemmelse i øjet samt undertiden lysskyhed og tåreflåd, og almentilstanden kan være påvirket. Denne form for øjenbetændelse er meget smitsom, og smittede børn må ikke komme i institution. Tilstanden kræver lægebehandling.

Forebyggelse

Øjenbetændelse forebygges med god hygiejne. Korrekt håndhygiejne er vigtig. Udfør håndhygiejne efter kontakt med væske fra øjnene. Generelt udføres håndhygiejne før man skal i gang med noget rent, og efter man har rørt ved noget snavset. Man bør sikre sig, at øjenbetændelse ikke spredes via vaskeklude og håndklæder.

Børn med svær øjenbetændelse må ikke komme i institution: 

  • hvis der er øjenbetændelse med stærkt pusflåd

  • hvis der er øjenbetændelse og tydelig lysskyhed

  • hvis der er øjenbetændelse og påvirket almentilstand 

Et barn med de nævnte symptomer bør undersøges af læge og evt. henvises videre til øjenlæge. Barnet kan komme i institution, når det har været i behandling mindst 2 døgn, og der ikke længere er pusflåd, lysskyhed eller påvirket almentilstand, selv om behandlingen skal fortsætte i længere tid.

Behandling

Ved alle former for øjenbetændelse skal man være meget omhyggelig med oprensning af øjnene for ikke at sprede smitten fra det ene øje til det andet. Man bør udføre håndhygiejne før og efter behandling af øjnene, i form af grundig håndvask og/eller hånddesinfektion. 

Et stykke vat vædes med lunkent vand for at fjerne pusset. Bevægelsen er indefra og ud. Man må ikke bruge det samme vat til begge øjne. 

Gule klatter i øjnene på grund af forkølelse og de lette virusinfektioner kræver ikke behandling, da de kun giver lette gener, og antibiotika er uvirksomt på disse virus. Oprensning af øjnene er tilstrækkeligt for at mindske symptomerne. De sværere øjenbetændelser kræver lægebehandling. Det er meget vigtigt at overholde behandlingen, da øjenbetændelsen ellers kommer igen. Ved denne form for øjenbetændelse hos børn tager den behandlende læge stilling til, hvornår barnet må komme i institution.

Opdateret 15 FEB 2023