xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Den Nationale Diabeteshandlingsplan 2017-2020

I 2017 udgav Sundheds- og Ældreministeriet Den Nationale Diabeteshandlingsplan. Handlingsplanen består af en række initiativer, og Sundhedsstyrelsen har spillet en central rolle i arbejdet med at implementere indsatserne.

Der blev afsat 65 millioner kroner til arbejdet med at udarbejde og implementere en national diabeteshandlingsplan. Midlerne er afsat via satspuljeaftalen for sundheds- og ældreområdet for 2017-2020.  

12 initiativer

Den nationale Diabeteshandlingsplan består af 12 initiativer, fordelt på fire pejlemærker:

Diabetes skal forebygges og opdages tidligere

 1. Styrket forebyggelse af diabetes i kommunen
 2. Tidligere opsporing af personer med type 2-diabetes
 3. Målrettet opsporing af type 2-diabetes i relevante grupper
 4. Sunde fødevarer til mennesker med diabetes

 

Styrket indsats for børn og unge med diabetes

 1. Støtte og rådgivning til familier med diabetes tæt inde på livet
 2. Ung med diabetes
 3. Adgang til behandlingsredskaber

 

Behandlingen skal indrettes efter den enkelte

 1. Mere individuelle behandlingsforløb
 2. Styrket indsats for de særligt sårbare diabetespatienter

 

Alle patienter med diabetes skal have adgang til behandling af samme høje kvalitet

 1. ”Samme dag under samme tag”
 2. Al viden ét sted
 3. Styrket samarbejde og kvalitet på tværs af sektorer

 

Fagligt oplæg

Forud for udgivelsen af Den nationale diabeteshandlingsplan udarbejdede Sundhedsstyrelsen et fagligt oplæg til handlingsplanen. Det faglige oplæg indeholder 10 anbefalinger, og har som overordnet formål at styrke kvaliteten og sammenhængen i forløbet for mennesker med diabetes og deres pårørende.

Det faglige oplæg er bygget op omkring fem temaer:

 1. Generel forebyggelse og sundhedsfremme – så færre udvikler type 2-diabetes
 2. Tidlig opsporing og rettidig indsats – så færre får komplikationer og alvorlige følgesygdomme af type 2-diabetes
 3. Fokuseret og skræddersyet indsats - ud fra den enkeltes behov
 4. Organisering af indsatsen – med mennesket i centrum
 5. Kvalitet i indsatsen – så alle med behov får tilbud af høj ensartet kvalitet

Sundhedsstyrelsen inddrog en bred gruppe af organisationer og fagpersoner i arbejdet med det faglige oplæg. Målet var at beskrive udfordringer i den aktuelle diabetesindsats og løsninger på, hvordan diabetesindsatsen kan løftes til gavn for mennesker med diabetes over hele landet.

Diabetesforeningen afholdt tillige en workshop for patienter med diabetes og deres pårørende for at høre deres perspektiv på den aktuelle indsats og deres ønsker til den fremadrettede indsats. 

Den Nationale Diabeteshandlingsplan (Sundheds- og Ældreministeriet)

Styrket indsats for mennesker med diabetes - Fagligt oplæg til en national handlingsplan 2017-2020 (juni 2017)

 

 

 

Opdateret 22 NOV 2022