xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Psykiske lidelser hos børn og unge

Der er de seneste 10 år sket en markant stigning i antallet af børn og unge, der har været i kontakt med den regionale psykiatri på grund af en psykisk lidelse, og omkring 15% af alle børn har været i behandling for en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år.

Årsagerne til psykiske lidelser hos børn og unge er komplekse, og det kan være en kombination af både strukturelle, biologiske, psykologiske og sociale forhold, der gør, at et barn eller ungt menneske udvikler en psykisk lidelse.

Én af risikofaktorerne er psykisk mistrivsel, og på tværs af flere undersøgelser ses en stigende tendens til, at flere og flere børn og unge udvikler psykisk mistrivsel. Psykisk mistrivsel er dog ikke ensbetydende med forekomst af psykisk lidelse, og den tidlige indsats i forhold til forebyggelse af psykiske lidelser hos børn og unge er således tæt forbundet med en indsats for at forebygge mistrivsel og bedre mental sundhed.

Behandlingen af børn og unge med psykiske lidelser varetages i det selvstændige speciale børne- og ungdomspsykiatri, der i samarbejde med mange andre fagligheder varetager forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af psykiske lidelser hos børn og unge. De fleste børn og unge bliver behandlet ambulant, dvs. uden indlæggelse, mens andre indlægges over længere perioder.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens indsats for mental sundhed

Udgivelser om psykiske lidelser hos børn og unge 

Puljer

Regional

Mere fremskudt regional funktion i børne- og ungdoms­psykiatrien (2022-2025)

Mere fremskudt regional funktion i børne- og ungdoms­psykiatrien - genopslag (2023-2025)

Udbygning af de regionale selvmords­­forebyggende centre (2018-2020)

Ambulante akutteams i den regionale psykiatri (2017-2018) - Afsluttet 

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdoms­psykiatrien (2018-2021) - Afsluttet

Pårørende

Kompetence­center for børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser (2019-2022)

Styrket indsats for børn og unge som pårørende (2016-2019) - Afsluttet

Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civil­samfundet (2019-2022) - Afsluttet

Spiseforstyrrelser

Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade: delpulje om afprøvning af redskaber og andre indsatser til tidlig opsporing (2022-2024)

Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade: delpulje om kapacitetsudvidelse 2022 (2022-2024)

Udvidelse af kapaciteten til behandling af patienter med BED (2022-2023)

Øvrige

Implementering og udbredelse af forløbs­programmer for børn og unge med psykiske lidelser (2018-2020) - Afsluttet

Tvær­faglige, udgående teams i børne- og ungdoms­psykiatrien (2014-2017) - Afsluttet

Styrket sundheds­faglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning (2017-2020) - Afsluttet

Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser (2016-2020) - Afsluttet

Fælles undervisning for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug (2017-2018) - Afsluttet

Opdateret 20 JUN 2023