xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade: delpulje om kapacitetsudvidelse 2022

Regioner og private behandlingstilbud kunne igen søge om midler til at udvide deres tilbud til at behandle personer med spiseforstyrrelser og selvskade.

Baggrund for projektet

Baggrunden for puljen er, at der ses en stigning i antallet personer med en spiseforstyrrelse, samtidig med at antallet af især unge med selvskade er steget. Der ses fortsat et behov for en styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade.

Formålet med puljen er at udvide kapaciteten af tilbud til behandling af personer med spiseforstyrrelser og selvskade i den regionale psykiatri og private behandlingstilbud. Målgruppen er personer med spiseforstyrrelse og/eller selvskade, og midlerne kan søge til tilbud til målgrupperne enkeltvis eller til tilbud som behandler spiseforstyrrelse og selvskade samlet.

Midlerne er primært afsat men henblik på at videreføre projekter, der blev støttet med midler fra satspuljen på sundhedsområdet for 2018-2021, men kunne også søges af nye initiativer i regioner og private behandlingstilbud.

Afrapportering

For denne pulje er der ikke afsat midler til ekstern evaluering. Monitorering og evalueringen vil foregå løbende via statusrapporter og en slutrapport.

Rambøll har på vegne af Sundhedsstyrelsen gennemført ekstern evaluering af projekterne, som fik midler fra satspuljen for 2018-2021

Bevillinger

Sundhedsstyrelsen bevilgede i januar 2022 midler til følgende 10 projekter:

  • Forlængelse af Udvidet behandling af spiseforstyrrelser og forebyggelse af drop-out - Region Hovedstaden, PC Ballerup
  • Udvidet rådgivningsfunktion for patienter med spiseforstyrrelse indlagt i almen psykiatri - Region Hovedstaden, PC Ballerup
  • Bakkehuset - den tværsektorielle enhed - Region Sjælland
  • Videreførelse af Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser i Psykiatrien i Region Nordjylland og etablering af psykoedukativt forældreakademi samt familieterapeutisk indsats - Region Nordjylland
  • Intensiveret samarbejde omkring borgere med spiseforstyrrelse – implementering af samarbejdsmodel og etablering af udkørende ernæringsteam - Region Syddanmark
  • Styrket indsats for voksne svært personlighedsforstyrrede patienter - Region Midtjylland
  • Tidlig indsats mod spiseforstyrrelse og selvskade – terapi og færdighedstræning til børn og unge med spiseforstyrrelse og selvskade og deres forældre - Askovhus
  • Tidlig indsats til unge med selvskade - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade
  • Behandling af let til moderat spiseforstyrrelse - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og Selvskade
  • Udvidelse af den dialektiske adfærdsterapi i Frejas Have - Frejas Have

 

Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade - alle puljer

2018-2021

2022-2024

Opdateret 21 JAN 2022