xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdoms­psykiatrien

Tidlige, tværsektorielle indsatser til børn og unge med lette psykiske lidelser og lignende.

Flere og flere børn og unge kæmper med psykisk sårbarhed, mentale sundhedsproblemer og psykiske lidelser. Samtidig kan børn og unge have vanskeligt ved at få den rette hjælp i samspillet mellem den regionale psykiatri og de kommunale indsatser.

Derfor blev der på satspuljeaftalen for 2018-2021 afsat midler til en fremskudt funktion i børne- og ungdomspsykiatrien med henblik på at styrke en tidlig indsats til børn og unge med mistrivsel og tegn på en psykisk lidelse såsom lette tilfælde af spiseforstyrrelser, angst, depression og selvskadende adfærd mv.

Formålet med puljen var at styrke indsatsen for de børn og unge, som ikke har behov for en indsats i børne- og ungdomspsykiatrien, men samtidig har behov for en intensiv indsats i nærmiljøet. Desuden var formålet at styrke det tværsektorielle samarbejde om integrerede indsatser for målgruppen.

Bevillinger

I juni 2018 bevilligede Sundhedsstyrelsen midler til følgende seks projekter:  
 1. ”Afprøvning af fremskudt regional funktion i Region Syddanmark”
  Projektejer: Region Syddanmark 
 2. ”Den tværsektorielle enhed - Afprøvning af fremskudt funktion i børne- og ungdomspsykiatrien”  
  Projektejer: Region Sjælland, Roskilde Kommune, Kalundborg Kommune og Faxe Kommune
 3. ”Et styrket samarbejde mellem Psykiatrien Region Sjælland og Headspace”
  Projektejer: Region Sjælland og Headspace Danmark
 4. ”Afprøvning af fremskudt regional funktion i Region Nordjylland”  
  Projektejer: Region Nordjylland, Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Læsø Kommune, Morsø Kommune, Rebild Kommune, Thisted Kommune, Vesthimmerland Kommune og Aalborg Kommune
 5. ”Styrket tidlig indsats for børn og unge i mistrivsel”
  Projektejer: Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Gentofte Kommune, Frederiksberg Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Lyngby Taarbæk Kommune og Gladsaxe Kommune samt Bornholms Regionskommune” 
 6. ”Afprøvning af fremskudt regional funktion – 3 delprojekter”
  Projektejer: Region Midtjylland, Aarhus Kommune, Favrskov Kommune, Ikast-Brande Kommune, Odder Kommune, Samsø Kommune, Silkeborg Kommune, Skive Kommune, Syddjurs Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Herning Kommune, Viborg Kommune, Norddjurs Kommune, Lemvig Kommune og Struer Kommune

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Vejledning

Satspuljeaftale

Evaluering

Afprøvning af fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien

Se desuden

Mere fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien

Genopslag: Mere fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien

Opdateret 16 NOV 2018